Žilni pristopi: včeraj, danes, jutri


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana vabi svoje člane na klinično popoldne,

ŽILNI PRISTOPI: VČERAJ, DANES, JUTRI

ki bo v četrtek 28.09.2023 s pričetkom ob 15.00 uri

v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta14, Ljubljana

Program

15.00 – 15.15 Prijava udeležencev

15.15 – 15.20 Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja, Maja Vidrih

15.20 – 15.40 ZGODOVINA ŽILNIH PRISTOPOV, Iza Repe, dipl m.s.

15.40 – 16.00 ANATOMIJA IN FIZIOL0GIJA PRI IZBIRI ŽILNIH PRISTOPOV, Rudi Hočevar, dipl.zn.

16.00 – 16.20 OSKRBA ŽILNIH PRISTOPOV, ALI JE KAJ NOVEGA, Janja Perme Hajdinjak, dipl.m.s., mag. posl. in ekonom. ved

16.20 – 16.40 IZBIRA USTREZNEGA ŽILNEGA PRISTOPA, Erik Mihelj, dipl.zn.

16.40 -17.00 ODMOR

17.00 – 17.20 UPORABA ULTRAZVOKA PRI VZPOSTITVI ŽILNEGA PRISTOPA, Andrej Traven, dipl.zn.

17.20 -17.40 VZPOSTAVITEV ŽILNEGA PRISTOPA PRI OTROKU – IZZIV ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE, Matjana Koren Golja, dipl.m.s,univ.org.dela

17.40 – 18.00 Čas za vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede, Maja Vidrih

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram, babicam in drugim zaposlenim v zdravstveni, babiški negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nataša Čermelj in Maja Vidrih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti do 24.09.2023 oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30.

Kotizacije za člane DMSBZT NI in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni !

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:
Maja Vidrih

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima