Contact

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Poljanska cesta 14
1000 Ljubljana
(01) 430 53 47
(041) 754 695
info@drustvo-med-sester-lj.si