Aktualno

Prihajajoči dogodki

Aktivnosti

Izobraževanje in raziskovanje

Z neformalnim izobraževanjem krepimo, zvišujemo in nadgrajujemo raven svojih kompetenc.Članom želimo ponuditi osnovna znanja in spretnosti s področja raziskovanja in jih preko posameznih delavnic in oblikovanih skupin opolnomočiti za uporabo »evidence based nursing«.

Preberi več

Dejavnosti

V okviru Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana potekajo različne interesne dejavnosti z namenom združevanja in zadovoljevanja različnih strokovnih, kulturno-razvedrilnih, športno-rekreativnih in drugih interesov članstva in širše skupnosti.

Preberi več

Sekcije in podružnice

Da bi društvo svoje delovanje približalo članicam in članom na razvejanem geografskem prostoru, ki ga »pokriva«, smo oblikovali podružnico Zasavje ter organizirali delovanje na Idrijskem.

Preberi več

Članstvo v društvu je čast in stanovska obveza za vse medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike.

Članstvo je prostovoljno, članice in člani so redni, pridruženi in častni. Pridruženi člani in članice so lahko bolničarji, častni člani pa so osebe, ki s svojim delovanjem prispevajo oz. so prispevale k uspešnosti in prepoznavnosti društva.

 

O društvu

Mednarodno sodelovanje

Zgodovina društva

O društvu

Danes društvo šteje približno 5000 članic in članov. Združujemo se, kot so se naše predhodnice, že osem desetletij, ker živimo in delamo v isti regiji in imamo skupne interese, želje po strokovni in osebnostni rasti, po čim boljši kakovosti življenja. Naša skupna skrb so ljudje – zdravi in bolni, ne glede na spol, starost, kakršnokoli opredelitev ali status v družbi. Smo ljudje, ki delamo za ljudi, ki skrb nudimo in prejemamo. Na svojih delovnih mestih želimo delovati profesionalno in svoj prosti čas preživljati kakovostno, tudi s pomočjo stanovskega združenja. Društvo nam predstavlja druženje v najširšem pomenu besede. Preberi več

Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje v poklicni skupini medicinskih sester in babic ima posebno vrednost, saj se poleg izmenjave znanj in veščin srečujemo in smo si vzajemno naklonjeni tudi v času elementarnih in drugih nesreč, čemur smo bili nazadnje priča ob dogajanju v sosednji Hrvaški, tudi Republiki Srpski in Srbiji. Preberi več

Zgodovina društva

27. novembra 2017 je praznovalo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 90 let delovanja medicinskih sester v ljubljanski regiji. Datum praznovanja društvo povezuje z datumom nastanka strokovne organizacije absolventk Šole za sestre pri Zavodu za zdravstveno zaščito mater in dece v Ljubljani. Lahko bi ga praznovali tudi na datum prihoda prve šolane skrbstvene sestre v Ljubljano – Angele Boškin leta 1922 – ali pa na datum ustanovitve prve šole za sestre v Ljubljani leta 1923. Vsekakor pa sta 27. november 1927 in mesto Ljubljana pomembna za nastanek delovanja in organiziranega združevanja medicinskih sester tako za ljubljansko regijo in ljubljansko društvo kot za Zbornico – Zvezo. Preberi več

Organi društva

 • Đurđa Sima

  Predsednica društva
  051 686 094
  djurdja.sima@siol.net

 • mag. Peter Požun

  Podpredsednik društva za splošne zadeve, koordinator izobraževanj s področja zakonodaje
  041648938
  peter.pozun66@gmail.com

 • Gordana Lokajner

  Podpredsednica društva za izobraževalno, raziskovalno dejavnost in založništvo
  030 710 552
  gordana.lokajner@gmail.com

 • Nada Sirnik

  Podpredsednica društva za interesne dejavnosti
  031 329 360
  nada1sirnik@gmail.com

Galerija