Integracija osebnosti skozi osebno življenjsko zgodbo

Datum in čas
09. 11. 2018


Seminar Integracija osebnosti skozi osebno življenjsko zgodbo na podružnici Zasavje

V društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, smo na podružnici Zasavje v novembru 2018 in decembru 2019 izvedli I in II del seminarja z naslovom: Integracija osebnosti skozi osebno življenjsko zgodbo. Seminar je vodil dr. Silvo Šinkovec. Seminar je voditelj oblikoval po ameriškem psihologu Iri Prografu, ki je razvil praktično metodo, ki v človeku razvija ustvarjalne možnosti.

Seminar se je izvajal v prostorih Srednje šole Zagorje. Prijazno nas je gostila ravnateljica ga. Aljaša Urbanija, Ki nas je začetku prišla tudi pozdravit. Predstavila je programe, za katere se izobražujejo dijaki. Poleg ostalih programov izobražujejo tudi za zdravstveno nego. V šoli si prizadevajo tudi za razvoj kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti in za izobraževanje vrednot, ki je nujno za odgovorno opravljanje poklica in poslanstva.

V dveh delih vikenda smo udeleženci pregledovali obdobja svojega življenja in raziskali odnos z osebami, z delom, odnos do svojega telesa, do skupin, ki jim pripadamo. Povezali in osmislili smo pretekle dogodke, ki so bili del naše življenjske zgodbe.

Vsak udeleženec je pisal svojo življenjsko zgodbo in preko nje iskal ustvarjalnost za nadaljnjo življenjsko pot. Odkrivali smo možnosti in potenciale kako bi najbolje živeli v skladu s seboj. Spoznali smo, da je življenje bogato, lepo in polno in da smo veliko stvari v življenju že opravili, srečali že veliko ljudi in se že veliko naučili. Hvaležni smo bili za to izkušnjo, da bomo zmogli nadaljevati začrtano pot in tako vstopati v odnose, ki bodo temeljili na razumevanju in spoštovanju.

In na koncu še misli Ivana Cankarja , ki pravi:
» Zdi se mi, da bi bilo koristno, če bi vsak človek povedal o svojem življenju vse kar more. Nikakor ne zato, da bi se razkazoval po vlačugarsko, tudi zato ne, da bi pisal povesti ljudem v poduk in zabavo, temveč edinole zato, da se razgleda sam po prostranih poljih svoje duše, da sega mukoma in trepetoma iz prepada v prepad svojega bitja, da išče do dna. «

Zapisala:
Predstavnica za podružnico Zasavje
Mag. Boža Pirkovič