Založništvo

Seznam publikacij

Predstavitev prvih rezultatov raziskave RN4CAST v slovenskih bolnišnicah

Predstavitev prvih rezultatov raziskave RN4CAST v slovenskih bolnišnicah – drsnice red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica, predstavljeno na 21. simpoziju DMSBZT Ljubljana z mednarodno udeležbo

Prenesi

Izpuščena in neopravljena zdravstvena nega

Izpuščena in neopravljena zdravstvena nega – Zbornik izvlečkov z recenzijo

Prenesi

Zdravje in zadovoljstvo posameznika kot eliksir dolgega in polnega življenja

Zdravje in zadovoljstvo posameznika kot eliksir dolgega in polnega življenja

Prenesi

Staranje izziv prihodnosti

Zbornik prispevkov 19. simpozija z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 30.11.2018

Prenesi

Odvisnost in problemi v širši družbi

Zbornik prispevkov 17. simpozija z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 18.11.2016

Prenesi

Prenos informacij v zdravstveni in babiški negi

Zbornik prispevkov 15. simpozija DMSBZT Ljubljana, 28.11.2014

Prenesi

Zakonodaja s področja zdravstva

Obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi po 10. členu Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Sodobnim znanjem postopkov v zdravstveni in babiški negi naproti

Zbornik predavanj v PDF obliki lahko prenesete na spodnji povezavi!

Prenesi

Preprečimo, da nas strese stres na delovnem mestu

Zbornik na CD-ju je na voljo v nekaterih knjižnicah in na sedežu društva.

Sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki v zdravstvenem timu

Sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki v zdravstvenem timu / Priložnost za izboljševanje kakovosti (zbornik z recenzijo). Knjigo lahko dobite na Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana.

Slovenske medicinske sestre na poti v postmoderno

Analiza v tej knjigi naj bi postavila poklicno skupino medicinskih sester v središče raziskovanja: kakšne so njene značilnosti, njena notranja razslojenost, razlike med podskupinami.

Etika v zdravstveni negi

Knjige ni več na zalogi!

Zdravstvena nega v luči etike

Zdravstvena nega je etična disciplina, povezana s skrbjo za posameznika ali skupino, zdravega ali bolnega. Ko govorimo o etiki skrbi, skrb povezujemo z najširšo zaznavo celostnega in individualnega pristopa.

Nasilje in spolno nadlegovanje na delovnih mestih medicinskih sester v Sloveniji

Zbornik člankov strokovnega srečanja z mednarodno udeležbo, DMSZT Ljubljana dne 04.12.1999 Publikacija je dosegljiva v večjih knjižnicah po Sloveniji, v vseh večjih zdravstvenih ustanovah (pri vodstvu zdravstvene nege) in v knjižnicah zdravstvenih šol.

Spremljajmo dogajanja Zdravstvena nega včeraj, danes, jutri

Zbornik je na voljo v nekaterih knjižnicah in na vodstvu društva.

Medicinske sestre skozi čas

Medicinske sestre skozi čas

Zdravstvena vzgoja moč medicinskih sester

Zbornik predavanj v PDF obliki lahko prenesete na spodnji povezavi!

Prenesi

Predpisovanje zdravil - izziv medicinskim sestram za prihodnost

Zbornik predavanj v PDF obliki lahko prenesete na spodnji povezavi!

Prenesi

Približajmo zdravstveno okolje pacientu

Zbornik prispevkov 14. simpozija DMSBZT Ljubljana, 22.11.2013

Prenesi

Razvojne usmeritve zdravstvene in babiške nege

Razvojne usmeritve zdravstvene in babiške nege

Prenesi

Spoznajmo naravno in komplementarno zdravilstvo tudi v zdravstveni negi

ZBORNIK ČLANKOV S STROKOVNEGA SREČANJA – 1. SIMPOZIJA DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV LJUBLJANA KRANJSKA GORA, 4. DECEMBRA 2002

Prenesi