Komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni negi

Spoznavanje različnih komplementarnih metod pri zdravljenju in rehabilitaciji ima pri DMSBZT Ljubljana dolgo tradicijo.

Spoznavanje različnih komplementarnih metod pri zdravljenju in rehabilitaciji ima pri DMSBZT Ljubljana dolgo tradicijo. Zaradi zanimanja bolnikov in lastne želje po spoznavanju metod, ki jih posamezniki uporabljajo kot dodatek k zdravljenju, je DMSBZT Ljubljana v letu 2002 organiziralo simpozij z naslovom »Spoznajmo komplementarno in naravno zdravilstvo tudi v zdravstveni negi«. Ob tem je bila izdana obsežna publikacija. Zaradi odmevnosti sta sledila še dva simpozija na isto temo.

To je bil začetek organiziranega spremljanja novosti in aktualnih dogodkov na področju komplementarnega in naravnega zdravilstva. Takratni nosilci te dejavnosti so aktivno sodelovali tudi pri pripravi zakona o zdravilstvu pri Ministrstvu za zdravje.

 

Na področju komplementarnega in naravnega zdravljenja bomo nadaljevali s spoznavanjem novih pristopov ter po potrebi ponovili nekatere vsebin iz preteklosti skladno z željami članstva.

Sodelujemo z vsemi, ki razmišljajo v prid kakovosti življenja, zdravja in neškodovanja bolnikom in zdravstvenim delavcem

Za spoznavanje tega področja izbiramo predvsem tiste metode, ki ne izključujejo uradne medicine.

Zavedamo se, da veliko naših bolnikov, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem delu, uporablja različne metode naravnega zdravilstva in komplementarne medicine, zato je potreba po seznanjenosti medicinskih sester s temi tehnikami še večja.

Člane seznanjamo z različnimi komplementarnimi metodami zdravljenja z namenom poznavanja njihovih blagodejnih in izključujočih učinkov na psihofizično počutje uporabnikov.

Plan dela 2024

Na področju komplementarnega in naravnega zdravljenja  bomo nadaljevali s spoznavanjem novih pristopov ter po potrebi ponovili nekatere vsebin iz preteklosti skladno z željami članstva:

  • kreativne delavnice – 2 do 3 delavnice (januar, maj),
  • Smrekovit delavnica (29. 1.),
  • 7 vetrov ravnovesja (21. 6.),
  • 2 x komplementarne delavnice (barve in zdravje, čustva in organi – marec in oktober),
  • Naravno zdravljenje kroničnih in ostalih bolezni (maj)
  • Nevropatija

Kontakt

Nada Sirnik

Podpredsednica društva za interesne dejavnosti
031 329 360
nada1sirnik@gmail.com