Izletništvo

Skladno z željami in interesi članov v letu 2023 načrtujemo strokovno ekskurzijo in izlet na Irsko v mesecu maju.

V jesenskem času pa izlet v Posavje , kjer bomo obiskali gradove Obsotelja in Bizeljskega.

Načrtovana je ponovitev strokovne ekskurzije v Psihiatrično bolnišnico Rab (RH).

Kontakt

Nada Sirnik

Podpredsednica društva za interesne dejavnosti
031 329 360
nada1sirnik@gmail.com