Kontakt

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih sester/zdravstvenikov, babic/babičarjev in zdravstvenih tehnic/tehnikov širše ljubljanske regije in okolice.

Kontakt

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Poljanska cesta 14
1000 Ljubljana
(01) 430 53 47
(041) 754 695
info@drustvo-med-sester-lj.si

Đurđa Sima

Predsednica društva
051 686 094
djurdja.sima@siol.net

mag. Peter Požun

Podpredsednik društva za splošne zadeve, koordinator izobraževanj s področja zakonodaje
041648938
peter.pozun66@gmail.com

Gordana Lokajner

Podpredsednica društva za izobraževalno, raziskovalno dejavnost in založništvo
030 710 552
gordana.lokajner@gmail.com

Nada Sirnik

Podpredsednica društva za interesne dejavnosti
031 329 360
nada1sirnik@gmail.com

Irma Kiprijanović

Poslovna sekretarka
041 754 695
irma.kiprijanovic@gmail.com

Saša Kotar

Predsednica nadzornega odbora
040 204 193
01 522 22 28
sasa.kotar@kclj.si

Andreja Vovk

mag. zdr. neg., QSM
koordinatorica izobraževanja s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu ter obvladovanja z zdravstvom povezanih okužb
041 963 156
vovk.andreja@siol.net

Katja Hribar

joga
031 317 263
hribarca2@gmail.com

Majda Jarem Brunšek

Likovna dejavnost
040 230 457
brunsek.majda@gmail.com

Marija Olga Koblar

Predsednica sekcije upokojenih medicinskih sester
031 495 456
olga.koblar@gmail.com

mag. Boža Pirkovič

Podružnica Zasavje
041 239 004
pirkovic.boza@gmail.com

Katarina Kočnar

Članica izvršnega odbora, predstavnica podružnice Zasavje
041 883 827
katarina.kocnar@slo-kabel.si

Sabina Vihtelič

Članica izvršnega odbora, dejavnosti na Idrijskem
041 427 962
vihtelicsabina@gmail.com

dr. Andreja Kvas

Članica izvršnega odbora
041 946 140
andreja.kvas@kabelnet.net

Damijan Remškar

Koordinator izobraževanja iz TPO
041 754 691
damjan.remskar@gmail.com

Maja Marija Vidrih

Članica izvršnega odbora
031 842 091
maja.vidrih@kclj.si

Marina Velepič

Nosilka področja Etika v zdravstveni in babiški negi, članica izvršnega odbora
031 222 936
marina.velepic@gmail.com

Peter Koren

Član izvršnega odbora, urednik spletnih strani
031 304 494
peter.koren65@gmail.com