Sekcija upokojenih medicinskih sester

Skozi aktivnosti sekcije želimo povezati več generacij upokojenih kolegic in kolegov, katerih znanje in izkušnje lahko predstavljajo dragoceni zaklad v povezovanju z generacijami aktivnih medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

Prihajajoči dogodki

Za to dejavnost trenutno ni aktualnih dogodkov. Oglejte si ostale prihajajoče dogodke na povezavi KOLEDAR DOGODKOV

Sekcija upokojenih medicinskih sester, ki deluje pri našem društvu že 25 let, ima zanimive, utečene in dobro obiskane dejavnosti, ki so skrbno popisane v vseh planih in poročilih. Inovativne ideje, mnogo energije, skrb za vseživljenjsko izobraževanje, želja po druženju, po aktivnem sodelovanju pri aktualnih dogodkih, izletništvo, pozornost do kolegic, ki praznujejo okrogle obletnice – to je le nekaj področij njihovega delovanja. Sekcijo so vodile: Cilka Potokar, pred njo je to vlogo opravljala Olga Pivk – slaba štiri leta.

Prva predsednica je bila Maruša Šolar, ki je aktiv, ustanovljen pri ljubljanskem društvu (kasneje se je preimenoval v sekcijo), vodila od ustanovitve 10. 6. 1987; ustanovljen je bil v času, ko je Društvu medicinskih sester Ljubljana predsedovala Duška Vreg. Od maja 2008 je predsednica sekcije upokojenih medicinskih sester Marija Olga Koblar.

Plan dela 2022

Pri načrtu aktivnosti za leto 2022 smo upoštevali nerealizirane dogodke iz leta 2021 in je načrt za leto 2022 oblikovan in prilagojen glede na želje članic in predvsem sklepov vodstva društva v danem trenutku ter ob upoštevanju epidemioloških razmer, ki jo narekuje trenutna pandemija.

Izobraževalne teme so načrtovane s področja nevrologije, interne medicine in onkologije.

Zaželeni kraji obiska so: Medvode, Goričane, Zbiljsko jezero, Smlednik, Gora Oljka, Velenje, Žalec, Velika Planina, Golte, Braslovče – Nazarje – Gornji Grad – Logarska dolina – Pavličevo sedlo – Jezersko, ter ogledi v prestolnici: Ogled Radia in RTV Ljubljana in Park pred sodiščem, stara elektrarna na Slomškovi in Trstenjakov inštitut Ljubljani – medgeneracijsko sodelovanje.

Kontakt

Marija Olga Koblar

Predsednica sekcije upokojenih medicinskih sester
031 495 456
olga.koblar@gmail.com

Zgodilo se je

Za to dejavnost trenutno ni aktualnih dogodkov. Oglejte si ostale prihajajoče dogodke na povezavi KOLEDAR DOGODKOV