Sekcija upokojenih medicinskih sester

Skozi aktivnosti sekcije želimo povezati več generacij upokojenih kolegic in kolegov, katerih znanje in izkušnje lahko predstavljajo dragoceni zaklad v povezovanju z generacijami aktivnih medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

Prihajajoči dogodki

Za to dejavnost trenutno ni aktualnih dogodkov. Oglejte si ostale prihajajoče dogodke na povezavi KOLEDAR DOGODKOV

Sekcija upokojenih medicinskih sester, ki deluje pri našem društvu že 25 let, ima zanimive, utečene in dobro obiskane dejavnosti, ki so skrbno popisane v vseh planih in poročilih. Inovativne ideje, mnogo energije, skrb za vseživljenjsko izobraževanje, želja po druženju, po aktivnem sodelovanju pri aktualnih dogodkih, izletništvo, pozornost do kolegic, ki praznujejo okrogle obletnice – to je le nekaj področij njihovega delovanja. Sekcijo so vodile: Cilka Potokar, pred njo je to vlogo opravljala Olga Pivk – slaba štiri leta.

Prva predsednica je bila Maruša Šolar, ki je aktiv, ustanovljen pri ljubljanskem društvu (kasneje se je preimenoval v sekcijo), vodila od ustanovitve 10. 6. 1987; ustanovljen je bil v času, ko je Društvu medicinskih sester Ljubljana predsedovala Duška Vreg. Od maja 2008 je predsednica sekcije upokojenih medicinskih sester Marija Olga Koblar.

Plan dela 2023

V letu 2023 načrtujemo strokovne seminarje na teme: osteoporoza , multipla skleroza, sladkorna bolezen ter rak glave in vratu. Seminarji bodo izvedeni v prostorih društva.

Spoznavanja in ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti Ljubljane in tudi načrtovanih krajev po Sloveniji, nabor predlogov bomo sprotno usklajevali: stara elektrarna in Trstenjakov inštitut, medgeneracijsko sodelovanje, Hiša Zlatica / Hribarjeva hiša, Švicarija, RTV Slovenija, Šmarna gora, Gornji Grad, Radmirje, Nazarje, Žovnek, Koper, pokopališče školjk, sprehod ob obali od sv. Barbare do Ankarana, Marezige, prva vinska fontana, Radovljica, Ptuj – bolnica, muzej, sivka, halštatske znamenitosti, in Botanični vrt v Račah, Borl, Trakoščan, Vršič, Trenta, Kugijev spomenik, Velenje in Žalec, Velika planina, Stahovica, energijske točke, terme Snovik,

Enkrat mesečno obisk »Besednice« v knjižnici Bežigrad Ljubljana in sicer: od 10.00 do 11.30 ure; 12. 1. 9. 2., 9. 3., 13. 4. 11. 5. 8. 6.

Plan je sestavljen iz nerealiziranih idej preteklih let, pri vrstnem redu ogledov izven Ljubljane bomo upoštevali vremenske razmere glede na letni čas.

Skupina upokojenih medicinskih sester za pregled razvoja stroke bo pripravila predloge za pregled osebnih arhivov, delovnih zvezkov in podobnih gradiv za namenom popisa lastne profesionalne poti in razvoja stroke ZN v obdobju od 1990 do približno 2015 leta. Organizirale se bodo na kratkih mesečnih srečanjih na sedežu društva. Predvidoma v novembru 2023 bodo pripravile okroglo mizo za predstavitev ugotovljenega stanja in načrta za prihodnje aktivnosti. Nalogo bo prevzela Nada Vigec.

Kontakt

Marija Olga Koblar

Predsednica sekcije upokojenih medicinskih sester
031 495 456
olga.koblar@gmail.com