Podružnica Zasavje

Podružnica Zasavje je ob ustanovitvi združevala vse medicinske sestre tamkajšnjih zdravstvenih organizacij. Danes obsega zaposlene v zdravstveni negi na področju Zasavja.

Prihajajoči dogodki

Za to dejavnost trenutno ni aktualnih dogodkov. Oglejte si ostale prihajajoče dogodke na povezavi KOLEDAR DOGODKOV

Leta 1964 je bilo ustanovljeno Društvo medicinskih sester, ki je imelo sedež v Zasavju. Zaslužna za ustanovitev društva je bila predvsem Joža Goltes, ki je bila tudi prva predsednica. Veliko vlogo pri ustanovitvi društva sta imeli tudi Olga Pivk in Marjana Bajda. Leta 1972 se je društvo priključilo Društvu medicinskih sester Ljubljana, od leta 1975 pa deluje kot podružnica Zasavje pri današnjem Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana (DMSBZT Ljubljana).

Po zbranih podatkih so bile predsednice podružnice Zasavje: Joža Goltes, Olga Pivk, Marjana Bajda, Anka Pucen, Gojka Ikica, ponovno Marjana Bajda, Slavi Gala, Joža Roglič, Marija Filipič, Mateja Golouh Rotar, Zdenka Deželak in Boža Pirkovič.

Namen ustanovitve podružnice je bil v približevanju dejavnosti društva širšemu krogu medicinskih sester. 

Delovanje podružnice je izhajalo iz pravil matičnega društva, danes iz statuta Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Svoj letni program so medicinske sestre podružnice opredelile same in tako je še danes.

Glede finančnih sredstev se dogovarjamo za vsako leto posebej na Upravnem odboru matičnega društva.

Za podružnično dejavnost sedaj skrbita mag. Boža Pirkovič in Katarina Kočnar.

Podružnica Zasavje je ob ustanovitvi združevala vse medicinske sestre tamkajšnjih zdravstvenih organizacij. Danes obsega zaposlene v zdravstveni negi na področju Zasavja, in sicer:

  • v Splošni Bolnišnici Trbovlje,
  • v Zdravstvenih domovih: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje,
  • v Domovih starejših občanov: Hrastnik, Trbovlje, Izlake,
  • upokojene medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike v Zasavju,
  • zaposlene medicinske sestre in zdravstvene tehnike v zasebni zdravstveni dejavnosti.

Plan dela 2022

Tudi v naslednjem letu se bomo v sodelovanju s matičnim društvom trudili za povezovanje članov, izobraževanje in tudi kratka druženja. V naših delovnih okoljih bomo delovali povezovalno in hkrati bomo prisluhnili tudi pričakovanju naših članov v okviru delovanja društva. Prav tako ostaja stalna naloga vključitev novih članov v naše društvo.

  • V spomladanskem in jesenskem času bomo izvedli izobraževanje iz obveznih vsebin podaljšanje licence;
  • izvedba izobraževanja o celostni oskrbi v zadnjem obdobju življenja;
  • v marcu 2022 načrtujemo izobraževanje o izkušnjah pri zdravljenju pacientov obolelih s covidom 19;
  • v prostorih ZD Trbovlje bo potekala joga ali alternativno on line,
  • načrtujemo enodnevni izlet v jesenskem času.

Kontakt

Katarina Kočnar

Članica izvršnega odbora, predstavnica podružnice Zasavje
041 883 827
katarina.kocnar@slo-kabel.si

mag. Boža Pirkovič

Podružnica Zasavje
041 239 004
pirkovic.boza@gmail.com