Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje v poklicni skupini medicinskih sester in babic ima posebno vrednost, saj se poleg izmenjave znanj in veščin srečujemo in smo si vzajemno naklonjeni tudi v času elementarnih in drugih nesreč, čemur smo bili nazadnje priča ob dogajanju v sosednji Hrvaški, tudi Republiki Srpski in Srbiji.

Na letni ravni vzajemno obiščemo izobraževalne dogodke in si pomagamo z aktivnimi prezentacijami, kar krepi naše delovanje in nas dodatno povezuje.

Mednarodna pogodba o sodelovanju z Združenjem zdravstvenih delavcev Srbije oz. Društvom medicinskih sester in tehnikov Srbije

 

Področni dogovor o sodelovanju med Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana in Savezom udruženja zdravstvenih radnika Beograda:

 

sporazum_savezzdr_radn_beograda_si

sporazum_savezzdr_radn_beograda_srb