Osebnostna rast in razvoj v zdravstveni in babiški negi

V želji po boljši kakovosti življenja, krepitvi zdravja ter pozitivne samopodobe naših članov in članic že nekaj let organiziramo aktivnosti s področja osebnostne rasti in razvoja v zdravstveni in babiški negi.

Prihajajoči dogodki

Za to dejavnost trenutno ni aktualnih dogodkov. Oglejte si ostale prihajajoče dogodke na povezavi KOLEDAR DOGODKOV

Sodobna družba zahteva od posameznika čedalje več, kar pri poklicih, ki služijo posamezniku, terja še večje pritiske na izvajalce. Poklici s področja zdravstvene in babiške nege so med najbolj plemenitimi in obenem najbolj obremenilnimi. V svojem vsakdanjiku so medicinske sestre in babice nenehno na voljo sočloveku, tudi v prostem času.

Vstopajo v najbolj intimen prostor posameznika, srečujejo se z mnogimi fizičnimi in čustvenimi stiskami. Posledica tega sta povečana potreba in želja naših članov po strokovni in osebnostni rasti ter razvoju na tem področju.

V želji po boljši kakovosti življenja, krepitvi zdravja ter pozitivne samopodobe naših članov in članic že nekaj let organiziramo aktivnosti s področja osebnostne rasti in razvoja v zdravstveni in babiški negi.

V želji po boljši kakovosti življenja, krepitvi zdravja ter pozitivne samopodobe naših članov in članic že nekaj let organiziramo aktivnosti s področja osebnostne rasti in razvoja v zdravstveni in babiški negi.

Zaradi zahtev okolja in časa, v katerem živimo, ter potreb po nenehnem prilagajanju so najpomembnejši medsebojni odnosi, predvsem odnos s samim seboj, odnosi v ožji družini, med sodelavci, s prijatelji.

V skrbi za obvladovanje stresa, bolezni, za krepitev zdravja, izboljšanje medsebojnih odnosov in zavedanje samega sebe smo organizirali vrsto predavanj na to temo.

V preteklih letih smo člane seznanili z avtogenim treningom, govorico telesa, komunikacijskimi tehnikami ipd.

Skozi delavnice smo spoznavali moč bližine, prebujali čuječnost, se učili asertivnega komuniciranja, spoznavali sebe in druge.

Plan dela 2024

Ponudili in organizirali bomo izobraževanja z vsebinami, ki bodo pripomogla k krepitvi in širitvi osebnostnega in profesionalnega razvoja. Za leto 2024 načrtujemo:

  • Temelji vplivne komunikacije – dve delavnici (13. 2. 2024 in november 2024);
  • Sodelovalno komuniciranje – dve delavnici (12. 3. 2024 in oktober 2024);
  • Govorica telesa- ena delavnica (17. 4.2024),
  • Zmote in resnice o prehrani (12. 4 2024),
  • Agilnost uma – ena delavnica (oktober 24),
  • Decembrski ženski večer.

V mesecu oktobru bomo že tradicionalno podprli člane, ki se bodo želeli udeležiti Ljubljanskega maratona.
V kolikor bo zadosten interes bo organiziran začetni tečaj supanja.

Kontakt

Nada Sirnik

Podpredsednica društva za interesne dejavnosti
031 329 360
nada1sirnik@gmail.com