Osebnostna rast in razvoj v zdravstveni in babiški negi

V želji po boljši kakovosti življenja, krepitvi zdravja ter pozitivne samopodobe naših članov in članic že nekaj let organiziramo aktivnosti s področja osebnostne rasti in razvoja v zdravstveni in babiški negi.

Sodobna družba zahteva od posameznika čedalje več, kar pri poklicih, ki služijo posamezniku, terja še večje pritiske na izvajalce. Poklici s področja zdravstvene in babiške nege so med najbolj plemenitimi in obenem najbolj obremenilnimi. V svojem vsakdanjiku so medicinske sestre in babice nenehno na voljo sočloveku, tudi v prostem času.

Vstopajo v najbolj intimen prostor posameznika, srečujejo se z mnogimi fizičnimi in čustvenimi stiskami. Posledica tega sta povečana potreba in želja naših članov po strokovni in osebnostni rasti ter razvoju na tem področju.

V želji po boljši kakovosti življenja, krepitvi zdravja ter pozitivne samopodobe naših članov in članic že nekaj let organiziramo aktivnosti s področja osebnostne rasti in razvoja v zdravstveni in babiški negi.

V želji po boljši kakovosti življenja, krepitvi zdravja ter pozitivne samopodobe naših članov in članic že nekaj let organiziramo aktivnosti s področja osebnostne rasti in razvoja v zdravstveni in babiški negi.

Zaradi zahtev okolja in časa, v katerem živimo, ter potreb po nenehnem prilagajanju so najpomembnejši medsebojni odnosi, predvsem odnos s samim seboj, odnosi v ožji družini, med sodelavci, s prijatelji.

V skrbi za obvladovanje stresa, bolezni, za krepitev zdravja, izboljšanje medsebojnih odnosov in zavedanje samega sebe smo organizirali vrsto predavanj na to temo.

V preteklih letih smo člane seznanili z avtogenim treningom, govorico telesa, komunikacijskimi tehnikami ipd.

Skozi delavnice smo spoznavali moč bližine, prebujali čuječnost, se učili asertivnega komuniciranja, spoznavali sebe in druge.

Plan dela 2023

Ponudili in organizirali bomo izobraževanja z vsebinami, ki bodo pripomogla k krepitvi in širitvi osebnega in profesionalnega razvoja. Načrtujemo izvedbo naslednjih srečanj:

  • februar – pravilno premikanje in nameščanje pacientov ;
  • marec – agilnost uma;
  • april – konflikti;
  • junij – govorica telesa;
  • junij – agilnost uma
  • september – pravilno premikanje in nameščanje pacientov ;
  • oktober – govorica telesa;
  • november -konflikti;
  • december – ženski večer- počitek.

Srečanja bodo izvedene kombinirano, v prostorih društva ter preko spleta.
V mesecu oktobru se bomo že tradicionalno udeležili Ljubljanskega maratona.

Kontakt

Nada Sirnik

Podpredsednica društva za interesne dejavnosti
031 329 360
nada1sirnik@gmail.com