Temeljni postopki oživljanja z AED

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi.

Prihajajoči dogodki

Za to dejavnost trenutno ni aktualnih dogodkov. Oglejte si ostale prihajajoče dogodke na povezavi KOLEDAR DOGODKOV

DMSBZT Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja že od leta 2007.

Vsebina se redno spreminja skladno s spremembami smernic za oživljanje Evropskega sveta za oživljanje. Vsebina in izvedba delavnic sta usklajeni z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja in ustrezata dodatnim kriterijem, ki jih v prilogi zahteva Pravilnik o licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj. Delavnice obsegajo teoretično predavanje, praktične delavnice in na koncu še preverjanje znanja.

Delavnice TPO so organizirane v manjših skupinah (do 10 udeležencev na inštruktorja), saj le na ta način lahko zagotovimo kakovost izvedbe. V zadnjem letu se je delavnic udeležilo preko 200 tečajnic in tečajnikov, ki so v anketah podali odlične ocene. Najbolj pa pohvalijo predvsem majhne skupine.

Plan dela 2024

V sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri Zbornici – Zvezi bomo tudi v letu 2024 izvajali delavnice TPO z AED. Vsebina in izvedba delavnic sta usklajeni z zahtevami za priporočene vsebine iz temeljnih postopkov oživljanja in ustrezata dodatnim kriterijem za podaljšanje licenčnega obdobja. V letu 2024 bo potrebno zaradi spremenjenih zahtev na področju izvajanja TPO za obvezne vsebine poskrbeti, da imajo inštruktorji veljavne licence s področja dodatnih postopkov oživljanja, ker je to zapisano ko pogoj za izvajanje TPO. Inštruktorjem, ki jim je potekla licenca Evropskega sveta za reanimacijo bi sofinancirali ponovno pridobitev licence iz Dodatnih postopkov oživljanja pri Evropskem Svetu za reanimacijo. Skupna vrednost finančnega vložka v izobraževanja, bi v letu 2024 znašala približno 2100 EUR. Glede na trenutno situacijo potekajo delavnice v manjših skupinah po 18 udeležencev. Izvedli bi 2 tečaja mesečno, glede na povpraševanje pa bi lahko izvedli še kakšno dodatno predavanje. Vse aktivnosti bomo izvajali v prostorih DMSBZT Ljubljana.

Datumi izvedbe: (ponedeljki) 29. 1., 12. 2., 18. 3., 15. 4., 27. 5., 17. 6., 23. 9., 21.10., 25. 11., 16. 12.

Kontakt

Damijan Remškar

Koordinator izobraževanja iz TPO
041 754 691
damjan.remskar@gmail.com