Temeljni postopki oživljanja z AED

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi.

DMSBZT Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja že od leta 2007.

Vsebina se redno spreminja skladno s spremembami smernic za oživljanje Evropskega sveta za oživljanje. Vsebina in izvedba delavnic sta usklajeni z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja in ustrezata dodatnim kriterijem, ki jih v prilogi zahteva Pravilnik o licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj. Delavnice obsegajo teoretično predavanje, praktične delavnice in na koncu še preverjanje znanja.

Delavnice TPO so organizirane v manjših skupinah (do 10 udeležencev na inštruktorja), saj le na ta način lahko zagotovimo kakovost izvedbe. V zadnjem letu se je delavnic udeležilo preko 200 tečajnic in tečajnikov, ki so v anketah podali odlične ocene. Najbolj pa pohvalijo predvsem majhne skupine.

Plan dela 2023

V sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri Zbornici – Zvezi bomo tudi v letu 2023 izvajali delavnice TPO z AED. Vsebina in izvedba delavnic sta usklajeni z zahtevami za priporočene vsebine iz temeljnih postopkov oživljanja in ustrezata dodatnim kriterijem za podaljšanje licenčnega obdobja.

V letu 2023 zaradi spremenjenih zahtev na področju izvajanja TPO za obvezne vsebine moramo poskrbeti, da imajo inštruktorji veljavne licence s področja dodatnih postopkov oživljanja, ker je to zapisano ko pogoj za izvajanje TPO. Inštruktorjem, ki jim je potekla licenca Evropskega sveta za reanimacijo bi sofinancirali ponovno pridobitev licence iz Dodatnih postopkov oživljanja pri Evropskem Svetu za reanimacijo.

Glede na trenutno situacijo potekajo delavnice v manjših skupinah po 8 udeležencev. Ta način dela bi obdržali dokler se epidemiološka situacija ne bo popravila. Izvedli bi od do 6 tečajev mesečno, kar bi sproti prilagajali glede na povpraševanje. Vse aktivnosti bomo izvajali v prostorih DMSBZT Ljubljana.
Datumi izvedb: 23. 1., 20. 2., 13. 3., 11. 4., 22. 5., 19. 6., 25. 9., 23. 10., 20. 11. in 11. 12.

V letu 2023 načrtujemo izdajo posodobljenega žepnega priročnika nujnih stanj; glede na dosežene dogovore o sofinanciranju.

Kontakt

Damijan Remškar

Koordinator izobraževanja iz TPO
041 754 691
damjan.remskar@gmail.com