O društvu

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih sester/zdravstvenikov, babic/babičarjev in zdravstvenih tehnic/tehnikov širše ljubljanske regije in okolice.

Danes društvo šteje približno 5000 članic in članov.

Združujemo se, kot so se naše predhodnice, že osem desetletij, ker živimo in delamo v isti regiji in imamo skupne interese, želje po strokovni in osebnostni rasti, po čim boljši kakovosti življenja. Naša skupna skrb so ljudje – zdravi in bolni, ne glede na spol, starost, kakršnokoli opredelitev ali status v družbi. Smo ljudje, ki delamo za ljudi, ki skrb nudimo in prejemamo. Na svojih delovnih mestih želimo delovati profesionalno in svoj prosti čas preživljati kakovostno, tudi s pomočjo stanovskega združenja. Društvo nam predstavlja druženje v najširšem pomenu besede.

Organi društva

Člani upravnega odbora DMSBZT Ljubljana 

Dokumenti

Med najpomembnejšimi dejavnostmi, saj jo zaznamuje množična udeležba članov društva in širše skupnosti. Pohodi so pogosto v kombinaciji z izleti.

Zgodovina društva

Ko govorimo o zgodovini DMSBZT Ljubljana, govorimo o zgodovini medicinskih sester in zgodovini babic.

Mednarodno sodelovanje

Na letni ravni vzajemno obiščemo izobraževalne dogodke in si pomagamo z aktivnimi prezentacijami, kar krepi naše delovanje in nas dodatno povezuje.

Vizija

Z društvenim delovanjem želimo prispevati h krepitvi zdravja, k osebni in strokovni rasti članstva ter aktivno sodelovati pri uveljavljanju sprememb, ki jih narekujejo razvijajoča se stroka zdravstvene in babiške nege ter družbene potrebe. S svojim delovanjem se odpiramo tudi prebivalcem širše ljubljanske regije.

Vrednote

Z društvenim delovanjem želimo prispevati h krepitvi zdravja, k osebni in strokovni rasti članstva ter aktivno sodelovati pri uveljavljanju sprememb, ki jih narekujejo razvijajoča se stroka zdravstvene in babiške nege ter družbene potrebe. S svojim delovanjem se odpiramo tudi prebivalcem širše ljubljanske regije.

Delovanje v javnem interesu

Prizadevanja, da delujemo kot društvo v javnem interesu in se približamo prebivalcem ljubljanske regije, so prinesla veliko dela in obveznosti. Sledimo rdeči niti skrbi za druge in zase. Tako smo pred leti pričeli z merjenjem srčnega utripa v okviru vodenih gibalnih aktivnosti pod vodstvom športnega pedagoga, z merilci srčnega utripa in posredovanjem zdravstveno-vzgojnih vsebin, ki jih ponujamo tako članstvu kot prebivalcem ljubljanske regije, za kar neutrudno skrbi gospa Đurđa Sima. Od leta 2007, v času Pohoda ob žici okupirane Ljubljane, pohodnikom na stojnici nudimo svoje strokovno znanje, svetovanje, nekatere meritve in drugo.

Članstvo v društvu je čast in stanovska obveza za vse medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike.

Članstvo je prostovoljno, članice in člani so redni, pridruženi in častni. Pridruženi člani in članice so lahko bolničarji, častni člani pa so osebe, ki s svojim delovanjem prispevajo oz. so prispevale k uspešnosti in prepoznavnosti društva.

 

Logotip društva

Osnova simbola je kvadrat, v desno podaljšan z logotipom. Kvadrat kot zaključen lik predstavlja regijo kot celoto, obenem pa z barvnim prehodom na desni strani njeno odprtost. Osnovna figura v simbolu je roka. Logotip je položen v dlan roke in s tem izraža, kdo jo ponuja v pomoč.

Pečat društva je pravokotnik, v katerem leži odprta dlan z napisom: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana.

Kontakt

Irma Kiprijanović

Poslovna sekretarka
041 754 695
irma.kiprijanovic@gmail.com