Organi društva

Đurđa Sima

Predsednica društva
051 686 094
djurdja.sima@siol.net

mag. Peter Požun

Podpredsednik društva za splošne zadeve, koordinator izobraževanj s področja zakonodaje
041648938
peter.pozun66@gmail.com

Gordana Lokajner

Podpredsednica društva za izobraževalno, raziskovalno dejavnost in založništvo
030 710 552
gordana.lokajner@gmail.com

Nada Sirnik

Podpredsednica društva za interesne dejavnosti
031 329 360
nada1sirnik@gmail.com

Irma Kiprijanović

Poslovna sekretarka
041 754 695
irma.kiprijanovic@gmail.com

Izvršni odbor

Đurđa Sima

Predsednica društva
051 686 094
djurdja.sima@siol.net

mag. Peter Požun

Podpredsednik društva za splošne zadeve, koordinator izobraževanj s področja zakonodaje
041648938
peter.pozun66@gmail.com

Gordana Lokajner

Podpredsednica društva za izobraževalno, raziskovalno dejavnost in založništvo
030 710 552
gordana.lokajner@gmail.com

Nada Sirnik

Podpredsednica društva za interesne dejavnosti
031 329 360
nada1sirnik@gmail.com

Katarina Kočnar

Članica izvršnega odbora, predstavnica podružnice Zasavje
041 883 827
katarina.kocnar@slo-kabel.si

Sabina Vihtelič

Članica izvršnega odbora, dejavnosti na Idrijskem
041 427 962
vihtelicsabina@gmail.com

dr. Andreja Kvas

Članica izvršnega odbora
041 946 140
andreja.kvas@kabelnet.net

Maja Marija Vidrih

Članica izvršnega odbora
031 842 091
maja.vidrih@kclj.si

Marina Velepič

Nosilka področja Etika v zdravstveni in babiški negi, članica izvršnega odbora
031 222 936
marina.velepic@gmail.com

Peter Koren

Član izvršnega odbora, urednik spletnih strani
031 304 494
peter.koren65@gmail.com

Upravni odbor

Člani upravnega odbora DMSBZT Ljubljana za obdobje 11.10.2021 do 10.10.2025:

Majda Čaušević
Nataša Čermelj
Sonja Dobrovc
Zlatko Grubešić
Andreja Gruden
Rok Hatze
Katja Hribar
Majda Jarem Brunšek
Andreja Jesenovec
doc.dr. Radojka Kobentar
Marija Olga Koblar
Katarina Kočnar
Peter Koren

Saša Kotar
Mojca Kotnik
dr. Andreja Kvas
Gordana Lokajner
Gordana Njenjić
Tanja Ostrožnik
dr. Ruža Pandel Mikuž
mag. Boža Pirkovič
Helena Plaznik
mag. Peter Požun
Marta Praznik
Erika Predalič
Bernarda Prosenc

Blanka Pust
Damjan Remškar
Đurđa Sima
Nada Sirnik
Simona Smole
Ana Strauch Petan
Petra Šest Pleško
Marina Velepič
Marija Maja Vidrih
Sabina Vihtelič
Andreja Vovk

Nadzorni odbor

Saša Kotar, predsednica
Andreja Jesenovec, članica
Gordana Njenić, članica

Razsodišče

doc. dr. Radojka Kobentar, predsednica častnega razsodišča društva