Gibalno športna dejavnost in pohodništvo

Pri DMSBZT Ljubljana smo začeli razvijati gibalno-športno dejavnost že pred nekaj leti z namenom, da spodbudimo člane k redni gibalno-športni vadbi.

Pri DMSBZT Ljubljana smo začeli razvijati gibalno-športno dejavnost že pred natanko dvajsetimi leti z namenom, da spodbudimo člane k redni gibalno-športni vadbi. Vadbo lahko imenujemo ‘redno’ takrat, ko se izvaja trikrat tedensko oz. vsak drugi dan. Pomembno je, da je vadba načrtovana in ustrezno odmerjena – ne preveč in ne premalo močna. Pripravljamo predavanja z učnimi vsebinami, ki se nanašajo na upoštevanje: pravilnih prehranjevalnih navad tudi pri športni prehrani, dovolj pitja brezalkoholnih pijač in še posebej dovolj – seveda pa ne preveč – primernih gibalno-športnih aktivnosti.

Člane seznanjamo z redno (vsakokratno) uporabo merilnika srčnega utripa. Poudarjamo pomen merjenja srčnega utripa med gibanjem in redno ter pravilno nastavitev mej srčnega utripa v merilniku za posameznika. Posebej poudarjamo, da ni pravilna nastavitev srčnega utripa za starost med gibalno aktivnostjo.

Vse gibalno-športne dejavnosti brezplačno (razen planinskih pohodov z nizkim prispevkom) izvajamo tudi za nečlane oziroma prebivalce širše ljubljanske regije.

Dobro imunsko odpornost najbolje pridobimo ali ohranimo po naravni poti s pravilnim gibanjem. Ko imamo dobro imunsko odpornost, se najlažje borimo tudi z virusnimi obolenji.

V zadnjih dveh letih, od začetka epidemije s SARS – CoV 2 virusom z vsemi njegovi različicami, ki so bile in so prisotne, se je razmišljanje stalnih pohodnic in pohodnikov preoblikovalo.
Spoznali so, da samo dobra telesna (gibalno-športna in duhovna) kondicija povečuje ali ohranja dobro imunsko odpornost.

Ob teh novih spoznanjih se tudi udeleženci pohoda vztrajno želijo poučiti o novih spoznanjih na področju gibalno-športne vadbe. Največ zanimanja je za gibalno-športno vadbo doma – na sobnem kolesu.

Brezplačno določanje optimalnega srčnega utripa za gibalno-športno aktivnost vsak četrtek od 17. – 19. ure!

Vsak četrtek od 17. do 19. ure brezplačno izvajamo merjenja za določanje optimalnega srčnega utripa za vse gibalno-športne aktivnosti, tudi za plavanje. Aktivnosti izvajamo v prostorih DMSBZT Ljubljana, za člane in prebivalce širše ljubljanske regije – po predhodni prijavi.

Meritev (revolucionarno) izvajamo v mirovanju, 5 minut sede, brez govorjenja in premikanja. Tako enostavno in zdravstveno varno določimo za bolj ali manj trenirane: najnižji in najbolj primeren ter najvišji dovoljen srčni utrip med gibalno-športno aktivnostjo.

Z določeno višino srčnega utripa gibalna vadba nikoli ni ne premalo in ne preveč močna. Gibanje tudi ni škodljivo za zdravje, ker z merjenjem utripa ne presežemo najvišjega dovoljenega srčnega utripa za trenutno gibalno kondicijo/pripravljenost.

Zakaj merimo srčni utrip tudi v mirovanju?

Ker vsako leto načrtujemo več planinskih pohodov v sredogorje in v visokogorje, želimo, da so te aktivnosti tudi zdravstveno varne. Vsi planinski pohodi so razdeljeni na lažji in težji del. Z merjenjem srčnega utripa med pohodom je gibanje prilagojeno bolj in manj zmogljivim.
Ker se med hojo ne preobremenimo, z merjenjem utripa preprečujemo tudi motnje v delovanju srca.

Merjenje srčnega utripa med gibanjem je še posebej koristno za manj zmogljive in ne preveč redno gibalno aktivne pohodnice in pohodnike. Hoja z osebno primerno višino srčnega utripa pri posamezniku povečuje zdravstveno varnost, preprečuje preobremenitev, podaljšuje gibalno zmožnost in preprečuje poškodbe zaradi padcev ali zdrsov. Kakor je priporočljiva/obvezna uporaba lavinske žolne (napravice, ki oddaja signal, ko nas zasuje snežni plaz), je priporočljiva/obvezna tudi uporaba merilnika srčnega utripa med hojo v nižjih in višjih planinah! Zakaj? Hoja v nižjih ali višjih planinah z merilnikom srčnega utripa preprečuje preobremenitev. Tako se poveča varnost, ker nam ostane več moči pri daljših pohodih ali spustih. Kadar nismo preutrujeni ali celo izčrpani, hodimo bolj varno, z najmanjšo možnostjo gibalnih poškodb, padcev ali zdrsov. Največ (težkih) poškodb ali smrtnih primerov se zgodi pri hoji navzdol zaradi padcev in zdrsov pri preveliki utrujenosti, izčrpanosti.

Zato za gibalno-športno aktivnost določimo primeren osebni srčni utrip za posameznika.

Meritve

 • srčni utrip v mirovanju,
 • določanje optimalnega srčnega utripa za gibanje (glej zgoraj),
 • krvni pritisk v mirovanju,
 • pljučno-dihalna zmogljivost v mirovanju,
 • telesna teža,
 • % maščob, vode in mišic v telesu,
 • količina ogljikovega monoksida po kajenju ali po pasivnem kajenju,
 • sladkor, skupni holesterol in maščobe (trigliceridi) v krvi in
 • hiter EKG.

Svetovanje

 • zdrav način življenja,
 • pravilno in športno prehrano,
 • zmanjševanje ali preprečevanje negativnega stresa,
 • vzdrževanje ali zniževanje/uravnavanje telesne teže,
 • povečevanje ali vzdrževanje dobre življenjske in delovne zmogljivosti,
 • pravilno izvajanje gibalno-športnih aktivnosti ali tekmovanj itd.

Plan dela 2024

Pripravili bomo 10 pohodov različne težavnostne stopnje, od najlažjih, do srednje zahtevnih in cca dva visokogorska pohoda. Kraji pohodov so v Slovenija, Hrvaška, Italija, Avstrija in  Bosna in Hercegovina.

Nadaljevali bomo po programu kolesarjenja iz leta 2023, zato načrtujemo 4 kolesarske dogodke.

Tradicionalna potovanja bomo ohranili v programu pohodništva za leto 2024.

Kontakt

Boris Sima

Gibalno športna dejavnost in pohodništvo
041 273 265
031 293 904

Đurđa Sima

Predsednica društva
051 686 094
djurdja.sima@siol.net