Gibalno športna dejavnost in pohodništvo

Pri DMSBZT Ljubljana smo začeli razvijati gibalno-športno dejavnost že pred nekaj leti z namenom, da spodbudimo člane k redni gibalno-športni vadbi.

Pri DMSBZT Ljubljana smo začeli razvijati gibalno-športno dejavnost že pred natanko dvajsetimi leti z namenom, da spodbudimo člane k redni gibalno-športni vadbi. Vadbo lahko imenujemo ‘redno’ takrat, ko se izvaja trikrat tedensko oz. vsak drugi dan. Pomembno je, da je vadba načrtovana in ustrezno odmerjena – ne preveč in ne premalo močna. Pripravljamo predavanja z učnimi vsebinami, ki se nanašajo na upoštevanje: pravilnih prehranjevalnih navad tudi pri športni prehrani, dovolj pitja brezalkoholnih pijač in še posebej dovolj – seveda pa ne preveč – primernih gibalno-športnih aktivnosti.

Člane seznanjamo z redno (vsakokratno) uporabo merilnika srčnega utripa. Poudarjamo pomen merjenja srčnega utripa med gibanjem in redno ter pravilno nastavitev mej srčnega utripa v merilniku za posameznika. Posebej poudarjamo, da ni pravilna nastavitev srčnega utripa za starost med gibalno aktivnostjo.

Vse gibalno-športne dejavnosti brezplačno (razen planinskih pohodov z nizkim prispevkom) izvajamo tudi za nečlane oziroma prebivalce širše ljubljanske regije.

Dobro imunsko odpornost najbolje pridobimo ali ohranimo po naravni poti s pravilnim gibanjem. Ko imamo dobro imunsko odpornost, se najlažje borimo tudi z virusnimi obolenji.

V zadnjih dveh letih, od začetka epidemije s SARS – CoV 2 virusom z vsemi njegovi različicami, ki so bile in so prisotne, se je razmišljanje stalnih pohodnic in pohodnikov preoblikovalo.
Spoznali so, da samo dobra telesna (gibalno-športna in duhovna) kondicija povečuje ali ohranja dobro imunsko odpornost.

Ob teh novih spoznanjih se tudi udeleženci pohoda vztrajno želijo poučiti o novih spoznanjih na področju gibalno-športne vadbe. Največ zanimanja je za gibalno-športno vadbo doma – na sobnem kolesu.

Brezplačno določanje optimalnega srčnega utripa za gibalno-športno aktivnost vsak četrtek od 17. – 19. ure!

Vsak četrtek od 17. do 19. ure brezplačno izvajamo merjenja za določanje optimalnega srčnega utripa za vse gibalno-športne aktivnosti, tudi za plavanje. Aktivnosti izvajamo v prostorih DMSBZT Ljubljana, za člane in prebivalce širše ljubljanske regije – po predhodni prijavi.

Meritev (revolucionarno) izvajamo v mirovanju, 5 minut sede, brez govorjenja in premikanja. Tako enostavno in zdravstveno varno določimo za bolj ali manj trenirane: najnižji in najbolj primeren ter najvišji dovoljen srčni utrip med gibalno-športno aktivnostjo.

Z določeno višino srčnega utripa gibalna vadba nikoli ni ne premalo in ne preveč močna. Gibanje tudi ni škodljivo za zdravje, ker z merjenjem utripa ne presežemo najvišjega dovoljenega srčnega utripa za trenutno gibalno kondicijo/pripravljenost.

Zakaj merimo srčni utrip tudi v mirovanju?

Ker vsako leto načrtujemo več planinskih pohodov v sredogorje in v visokogorje, želimo, da so te aktivnosti tudi zdravstveno varne. Vsi planinski pohodi so razdeljeni na lažji in težji del. Z merjenjem srčnega utripa med pohodom je gibanje prilagojeno bolj in manj zmogljivim.
Ker se med hojo ne preobremenimo, z merjenjem utripa preprečujemo tudi motnje v delovanju srca.

Merjenje srčnega utripa med gibanjem je še posebej koristno za manj zmogljive in ne preveč redno gibalno aktivne pohodnice in pohodnike. Hoja z osebno primerno višino srčnega utripa pri posamezniku povečuje zdravstveno varnost, preprečuje preobremenitev, podaljšuje gibalno zmožnost in preprečuje poškodbe zaradi padcev ali zdrsov. Kakor je priporočljiva/obvezna uporaba lavinske žolne (napravice, ki oddaja signal, ko nas zasuje snežni plaz), je priporočljiva/obvezna tudi uporaba merilnika srčnega utripa med hojo v nižjih in višjih planinah! Zakaj? Hoja v nižjih ali višjih planinah z merilnikom srčnega utripa preprečuje preobremenitev. Tako se poveča varnost, ker nam ostane več moči pri daljših pohodih ali spustih. Kadar nismo preutrujeni ali celo izčrpani, hodimo bolj varno, z najmanjšo možnostjo gibalnih poškodb, padcev ali zdrsov. Največ (težkih) poškodb ali smrtnih primerov se zgodi pri hoji navzdol zaradi padcev in zdrsov pri preveliki utrujenosti, izčrpanosti.

Zato za gibalno-športno aktivnost določimo primeren osebni srčni utrip za posameznika.

Meritve

 • srčni utrip v mirovanju,
 • določanje optimalnega srčnega utripa za gibanje (glej zgoraj),
 • krvni pritisk v mirovanju,
 • pljučno-dihalna zmogljivost v mirovanju,
 • telesna teža,
 • % maščob, vode in mišic v telesu,
 • količina ogljikovega monoksida po kajenju ali po pasivnem kajenju,
 • sladkor, skupni holesterol in maščobe (trigliceridi) v krvi in
 • hiter EKG.

Svetovanje

 • zdrav način življenja,
 • pravilno in športno prehrano,
 • zmanjševanje ali preprečevanje negativnega stresa,
 • vzdrževanje ali zniževanje/uravnavanje telesne teže,
 • povečevanje ali vzdrževanje dobre življenjske in delovne zmogljivosti,
 • pravilno izvajanje gibalno-športnih aktivnosti ali tekmovanj itd.

Plan dela 2022

Skladno s priporočili NIJZ in trenutnimi epidemiološkimi razmerami med prebivalstvom in v zdravstvu bomo pripravljali pohode in gibalno-športne dogodke. Po izboljšanju razmer pa bomo sledili našim pohodniškim navdihom.

Kontakt

Boris Sima

Gibalno športna dejavnost in pohodništvo
041 273 265
031 293 904

Đurđa Sima

Predsednica društva
051 686 094
djurdja.sima@siol.net