Kako komunicirati, da ohranimo duševno zdravje zaposlenih v zdravstveni negi?


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana vabi na strokovno srečanje z naslovom:

»Kako komunicirati, da ohranimo duševno zdravje zaposlenih v zdravstveni negi?«,

ki bo v četrtek 15. 9. 2022 s pričetkom ob 16.00 v predavalnici S STAVBE v Psihiatrični bolnišnici Idrija v IDRIJI

15.30 – 15.45
Registracija

15.45 – 16.00
Pozdravna beseda –  Sabina Vihtelič, dipl.m.s., koordinatorica strokovnega srečanja
16.00 – 16.45
Osnove komunikacije
Kako vplivamo s komunikacijo nase in kako na soočloveka?
Kakšna je pozitivna komunikacija?
Formula 3xS( samospoštovanje, samopodoba, samozavest)  – Polona Požgan, diplomirana zgodovinarka in diplomirana politologinja

16.45 – 17.30
Kako vidimo sebe?
Kaj pomeni pozitivna samopodoba? (+vaje)
Kako s samopodobo vplivamo na samozavest?
Zakaj je pomembno, da najprej poskrbimo zase, da lahko posledično poskrbimo za druge?
Polona Požgan, diplomirana zgodovinarka in diplomirana politologinja

17.30 – 17.45
Razprava

17.45 – 18.00 Odmor

18.00 – 18.45 Delavnice in predavanje:« Prijazno je biti prijazen» Polona Požgan

18.45 – 19.00
Manifest prijaznosti  –  Polona Požgan, diplomirana zgodovinarka in diplomirana politologinja

19:00 – 19.15
Razprava, zaključek, sklep seminarja in anketiranje, ter podelitev potrdil  –  Andreja Gruden; dipl. m. s.

19.15
Druženje članic in članov DMSBZT Ljubljana

Programski odbor: Sabina Vihtelič, dipl.m.s., Gordana Lokajner,dipl.m.s, univ.dipl.org. asist. Urban Bole, mag.z.n.
Organizacijski odbor: Andreja Gruden, dipl.m.s., Zorica Filipovič, dipl.m.s., Anja Mivšek,dipl.m.s., Lidjan Enes, z.t.

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti in okrepiti znanja s področja učenja in pridobivanja veščin za komunikacijo.

Oddana je vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Še nekaj o predavateljici in voditeljici delavnice:
Polona Požgan je po osnovni izobrazbi diplomirana zgodovinarka in diplomirana politologinja, vendar se s svojo stroko ni nikoli čisto zares ukvarjala. Skoraj 25 let se ukvarja z mislimi, besedami in stavki, s katerimi tako odločujoče vplivamo nase in na ljudi okoli sebe. Delala je na radiu, na televiziji in na gledaliških odrih po vsej Sloveniji, hkrati pa po različnih podjetjih in institucijah uči in predava o komunikaciji. Je avtorica projekta “Prijazno je biti Prijazen”, pred dvema letoma pa je pridobila tudi naziv “mednarodno certificirane menedžerke delovne sreče”.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice  do 5. 9. 2022, oz. do zapolnitve prostih mest (35). Prijavite se lahko tudi na e-mail Sabine Vihtelič: sabina.vihtelic@pb-idrija.si ali sabina.vihtelic@siol.net. Ob prijavite obvezno navedite tudi vas osebni e-naslov, da vam lahko pošljemo potrdilo o izobraževanju.

Za člane DMSBZT Ljubljana ni kotizacije, sredstva za izvedbo delavnice se krijejo iz lastne članarine društva.

S seboj prinesite člansko izkaznico Zbornice – Zveze. Prosimo za točnost. Dodatne informacije Irma Kiprijanović, GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com
Vljudno vabljeni!

Koordinacija strokovnega srečanja:
Sabina Vihtelič

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima