»Komunikacija v konfliktni situaciji«


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana vabi na srečanje z naslovom

»Komunikacija v konfliktni situaciji«

Termin izobraževanja je 5.12 2023 v spletnem okolju zoom s pričetkom ob 17 h in traja 5 pedagoških ur do 21.30 ure

Vodila ga bo gospa Helena Zajec

Vsaka različnost mnenj in stališč pa še ni konflikt. Ločiti je potrebno med nesporazumom in konfliktom.
Ljudje pogosto menijo, da so konflikti neželeni in se jim je treba izogibati, a vsak od nas ima pač različna mnenja in stališče. Biti v konfliktu ni nujno negativna izkušnja. Lahko je celo pozitivna, saj nas konflikt spodbudi, da uvedemo določene spremembe v svoje delovanje.

 • Ob 16.50 uri – prijava v spletno okolje

VSEBINA:

 • Konflikti
  • Zakaj nastajajo in kaj (dobrega) prinašajo
  • Tipične strategije odzivanja v konfliktih
  • Prednosti in pomanjkljivosti različnih odzivov.
  • Praktično: Kdaj je uporaba posameznih odzivov koristna in kdaj škodljiva?
 • 19.00 – 19.15 – odmor
 • Preprečevanje konfliktov:
  • Delujmo proaktivno in sprejemajoče.
  • Ustrezna miselna naravnanost v konfliktnih situacijah.
  • Iz problemskega v ciljni okvir – prenos osredotočenja od problemov na reševanje in povezovanje.
  • Osebni razvoj: Samoocena mojega odzivanja v konfliktih. Ozaveščanje svojega čustvenega gumba. Moja prva pomoč v konfliktu.
 • BONUS: Udeleženci brezplačno prejmejo:
  • E-priročnik: 7 Priporočil za doseganje učinkovite komunikacije (avtorice Helene Zajec).
  • Vprašalnik: Vaš privzet način odzivanja v konfliktu
 • 21.15 – 21.30 Razprava in zaključek, Nada Sirnik, Helena Zajec

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljanado 30.11.2023, oz. do zapolnitve prostih mest (25). ali na irma.kiprijanovic@gmail.com

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Srečanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana in se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin. Udeležba je za njih brezplačna.
Za člane Zbornice – Zveze (člani ostalih regijskih strokovnih društev), znaša kotizacija 30 € z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca.
Ne – člani 60 € z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nada Sirnik.

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoški točkami pri Zbornici – Zvezi.

Za področje osebnostnega razvoja
podpredsednica za interesne dejavnosti pri DMSBZT Ljubljana
Nada Sirnik

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima