»NEGOTOVOST SPREMLJEVALKA SODOBNEGA ŽIVLJENJA«


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana vabi na strokovno srečanje z naslovom:

»NEGOTOVOST SPREMLJEVALKA SODOBNEGA ŽIVLJENJA«,

ki bo v četrtek 19.10.2023 s pričetkom ob 16.00 v predavalnici S STAVBE v Psihiatrični bolnišnici Idrija v IDRIJI

15.30 – 15.45 Registracija

15.45 – 16.00 Pozdravna beseda :
Đurđa Sima, dipl.m.s .,predsednica DMSBZT Ljubljana
Sabina Vihtelič, dipl.m.s., koordinatorica strokovnega srečanja
Urban Bole, mag.z.n.., pomočnik direktorja za področje zdr. nege v PBI

16.00 – 16.50 NEGOTOVOST -SPREMLJEVALKA SODOBNEGA ŽIVLJENJA
Polona Požgan, diplomirana zgodovinarka in diplomirana politologinja

16.50 – 17.30 SPOPRIJATELJIMO SE Z NEGOTOVOSTJO
dr. Špela Hvalec, klinična psihologinja

17.30 – 17.40 Razprava

Odmor

17.50 – 18.25 ZAPOSLENI V ZDRAVSTVU IN NJIHOVA ODPORNOST ALI NEODPORNOST NA NEGOTOVOST
viš.pred. Urška Bogataj, mag.zdr.neg.

18:25 – 18.40 Razprava, zaključek in sklep seminarja
Andreja Gruden, dipl. m. s.

18.40 Druženje članic in članov DMSBZT Ljubljana

Programski odbor: Đurđa Sima, dipl.m.s., Sabina Vihtelič, mag.z.n.., Gordana Lokajner,dipl.m.s, univ.dipl.org.

Organizacijski odbor: Andreja Gruden, dipl.m.s., Zorica Filipovič, dipl.m.s., Urban Bole, mag. z .n.

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti in okrepiti znanje in veščine na področju komunikacije s pacienti ozaveščenosti na področju samozaščitnega vedenja za preprečevanje izgorelosti zaposlenih v zdravstvu. Oddana je vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Še nekaj o predavateljicah:

Polona Požgan je po osnovni izobrazbi diplomirana zgodovinarka in diplomirana politologinja, vendar se s svojo stroko ni nikoli čisto zares ukvarjala. Skoraj 25 let se ukvarja z mislimi, besedami in stavki, s katerimi tako odločujoče vplivamo nase in na ljudi okoli sebe. Delala je na radiu, na televiziji in na gledaliških odrih po vsej Sloveniji, hkrati pa po različnih podjetjih in institucijah uči in predava o komunikaciji. Je avtorica projekta “Prijazno je biti Prijazen”, pred dvema letoma pa je pridobila tudi naziv “mednarodno certificirane menedžerke delovne sreče”..

Špela Hvalec je klinična psihologinja in vodja psihološke službe v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Je avtorica številnih člankov in strokovnih predavanj na temo duševnega zdravja.

Urška Bogataj, je po poklicu diplomirana medicinska sestra in je pričela svojo strokovno pot v PB Idrija. Sedaj pa že vrst o let poučuje na Primorski univerzi na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice do 5. 10. 2023, oz. do zapolnitve prostih mest (50). Ob prijavi navedite tudi vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila.

Za člane DMSBZT Ljubljana, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLČANO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin. S seboj prinesite člansko izkaznico Zbornice – Zveze. Prosimo za točnost.

Dodatne informacije Irma Kiprijanović, GSM 041 754 695 ali drustvomedsesljubljana@gmail.com

Vljudno vabljeni!

Koordinacija strokovnega srečanja:
Sabina Vihtelič

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima