OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Datum in čas
06. 06. 2022


Ljubljana, 26. 5. 2022

Na podlagi 18. in 19. člena statuta Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana,  sklicujem

OBČNI ZBOR DRUŠTVA, dne 6. junija 2022 ob 16.00 uri,

Na lokaciji: »OREHOV GAJ, pod vasjo Obrije na severu Ljubljane«.

DNEVNI RED:

  1. Sprejem poslovnika o delu Občnega zbora
  2. Imenovanje delovnih teles Občnega zbora
  3. Poslovno poročilo društva za leto 2021 (poročilo o delu, poročilo o poslovanju, poročilo Nadzornega odbora)
  4. Finančni načrt za leto 2022
  5. Razno

Prijave z elektronsko prijavnico SPODAJ do 3.6.2022!

Občni zbor bo potekal skladno z epidemiološkimi navodili

Vljudno vabljeni

S spoštovanjem

Predsednica  DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima