Občni zbor društva


Ljubljana, 9. 3. 2023

Na podlagi 18. in 19. člena statuta Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana,  sklicujem

dne 22. marca 2023 ob 16.15 uri,

OBČNI ZBOR DRUŠTVA,

na lokaciji: »BISTRO ŠVICARIJA, Pod turnom 4, Ljubljana«.

DNEVNI RED:

  1. Sprejem poslovnika o delu Občnega zbora
  2. Imenovanje delovnih teles Občnega zbora
  3. Poslovno poročilo društva za leto 2022 (poročilo o delu, poročilo o poslovanju, poročilo Nadzornega odbora)
  4. Finančni načrt za leto 2023
  5. Razno

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 17. 3. 2023 do 12.00 ure na e-naslov:

drustvomedsesljubljana@gmail.com

Vljudno vabljeni

S spoštovanjem

Predsednica  DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, s. r.