Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege ter zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca


DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV LJUBLJANA
VAS VABI NA DVODNEVNO IZOBRAŽEVANJE
POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA  –  MODUL LICENCA
dne: 21. in 22. SEPTEMBER  2023
LOKACIJA: predavalnica »Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana
Program obveznega izobraževanja po določbah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (UR. l. RS.: 152/20).
Dvodnevno strokovno izobraževanje, poleg vsebin s področja poklicne etike ter pravne ureditve zdravstvene dejavnosti daje udeležencem tudi razširjen nabor informacij iz delovne prakse ter jih aktivno vključuje v obravnavo vsebin izobraževanja.
Vsebine izobraževanja:
  • etika in morala v zdravstveni in babiški negi – osnovni pojmi,
  • teorije etike v zdravstvu, etična načela, etična odgovornost,
  • Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije,
  • komunikacija, medpoklicni odnosi, poklicna/profesionalna podoba v zdravstveni in babiški negi,
  • vrednote v zdravstveni in babiški negi, izzivi poklicne etike v posebnih okoljih in etične dileme, vključno s primeri iz prakse,
  • zdravstvena zakonodaja in pravni viri s področja zdravstva,
  • poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev,
  • pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic,
  • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja,
  • delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in preprečevanje in obravnava nasilja na delovnem mestu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.
Za izpolnitev priznanja izobraževanja je potrebna udeležba na obeh dnevih izobraževanja.
Strokovni program izobraževanja
četrtek, 21. september 2023
08.00 – 08.30 Registracija, oz. prijava udeležencev
08.30 – 08.45 Uvod v seminar,  Marina Velepič, viš. med. ses.
08.45 – 10.30 Etika v zdravstveni in babiški negi, Marina Velepič, viš. med. ses.
10.30 – 11.00  Odmor
11.00 – 11.40 Etična odgovornost,  mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.
11.40 – 11.55 Odmor
11.55 – 12.40 Izzivi etike v sodobnem medkulturnem okolju, mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.
12.40 – 12.50 Razprava, Marina Velepič, viš. med. ses.,Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred
12.50 – 13.20 Etična analiza in etično odločanje,  Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.
13.20 – 14.20 Predstavitev in reševanje etičnih problemov iz prakse,   Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.
14.20 –  15.45 Preverjanje znanja
15.45 –  15.00 Evalvacija in zaključek seminarja, Marina Velepič, viš. med. ses., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.
Petek, 22. september 2023
07.30 – 08.00 Registracija, oz. prijava udeležencev
08.00 – 08.10 Pozdrav in predstavitev programa – Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana
08.10 – 10.05 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti – mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ. dipl. ekon.( UN)
10.05 – 10.15 Odmor
10.15 – 11.15 Pravice pacientov – Jožica Trošt Krušec, mag. prava
11.15 – 11.35  Odmor
11.35 – 13.05 Kazenska in odškodninska odgovornost – Mitja Kocmut, dipl. iur.
13.05 – 13.10 Odmor
13.10 – 14.40 Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini – Marko Špoljarič, dipl. iur.
14.40 – 15.10 Preverjanje znanja
15.10 – 15.20 Razprava, zaključek

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Za člane Društva MSBZT Ljubljana, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.
Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 60,00€.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 12. septembra 2023 oziroma do zasedenosti prostih mest (70).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Dodatne informacije: drustvomedsesljubljana@gmail.com ali na GSM 041 754 695 Irma Kiprijanović

Za koordinacijo izobraževanj s področja etike:
Marina Velepič, viš. med. ses.

Za koordinacijo izobraževanj s področja zakonodaje
Mag. Peter Požun, viš. med. teh., univ. dipl. ekon. (UN)

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, dipl. m. s.