„Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi“


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana vabi na izobraževanje

„RAZUMETI SEBE, DA BOLJE SODELUJEMO Z DRUGIMI“

v četrtek, 28. marca 2024

na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

voditeljica Tatjana Zidar Gale

Program

07.00 – 07.30
Registracija udeležencev

07.30 – 09.30
Kako komuniciramo (osebno in po telefonu);
Asertivno vedenje
Kako se asertivno odzvati, da bodo drugi razumeli nas

09.30 – 10.00
Odmor

10.00 – 12.00
Kako se asertivno odzvati, da bomo mi razumeli druge;
Zakaj imamo težave »S SVOJIM EGOM«

12.00 – 12.15
Odmor

12.15 – 14.15
Kako se pogovarjati, sodelovati in priti do dogovora

14.15 – 14.30
Zaključek seminarja z anketiranjem

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom  iz različnih področij. Program bo izveden v obliki predavanj z aktivnim sodelovanjem udeležencev pri predavanjih, razpravi in pri delu v  skupinah. Število udeležencev je omejeno do 20.

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Programsko organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Tatjana Zidar Gale

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana.

Prijave preko elektronske prijavnice  do 21.03.2024 oziroma do zasedenosti mest (20).

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Dodatne informacije: drustvomedsesljubljana@gmail.com , GSM 041 754 695

Vljudno vabljeni

Podpredsednica za izobraževalno, raziskovalno dejavnost in založništvo:
Gordana Lokajner

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima