Priznanja DMSBZT Ljubljana 2004

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, je v letu 2004, šestič zapored podelilo najvišje priznanje »Srebrni znak« in drugič podelilo naziv »častne članice« društva.

Priznanja »Srebrni znak« in naziva »častna članica« so bila podeljena v skladu z Pravilnikom o priznanjih Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Priznanja in nazivi so bili podeljeni 2. decembra 2004, v času poteka 5. simpozija Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana.

 

Dobitnice Srebrnega znaka 2004 so

Ga. Margareta Ilič Kačar

Njeno poklicno delo je prepleteno v delo z otroci, kjer se prepušča domišljiji otroštva, ki nas v resnici nikoli ne zapusti. Življenje in delo v tujini sta jo obogatila z drugo kulturo, načinom življenja in sobivanja. Pred prehodom tisočletja se je aktivneje vključila v likovno sekcijo v društvu z željo, uresničiti dolgo skrito znanje in zbuditi talent, ki je spal. V likovniški sredini je našla okolje, kjer je svojo željo, sposobnost in voljo udejanila. Najprej s skromnimi začetki, sčasoma pa se razvila v slikarko z jasno prepoznavnim stilom in izrazom. Rezultate njenega dela smo lahko občudovali na več razstavah v okviru likovne sekcije društva. Del teh slik, nastalih v likovnih kolonijah imamo s ponosom tudi v zbirki društva in bodo krasile novo pridobljene društvene prostore. Gospa Margerita Ilič Kačar prejme priznanje »Srebrni znak« za izjemne dosežke na področju kulturnega delovanja in sodelovanja v društvu ter prepoznavnosti društva v delovni sredini.

Ga. Jana Šmitek

Skozi poklicno kariero, ki ji je že v času neposrednega stika z bolniki posvečala veliko svojih moči, razmišljanj pa tudi časa, se je kalila v izjemno osebo in strokovnjakinjo. Odlikuje jo izjemno povezovanje teorije in prakse zdravstvene nege kar poglablja v teoretične vsebine, ki jih ni pred njo v slovenski zdravstveni negi obdelal še nihče. O tem nas prepričajo njeni pisni izdelki, strokovni in poljubni članki, številne objavljene strokovne vsebine o zahtevnih etičnih in drugih vsebinah v dosegljivem strokovnem tisku in v publikacijah Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. K delovanju raziskovalne skupine društva je prispevala bogastvo strokovnih vsebin, odprtih, iskrivih debat, pa tudi človeško toplino in prijateljstvo. Gospa Jana Šmitek prejme »Srebrni znak« za izjemne dosežke na področju raziskovalnega delovanja v društvu, s katerimi je Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana postalo prepoznavno v slovenskem in mednarodnem prostoru zdravstvene nege.

Ga. Cilka Potokar

Poklicno delovanje je namenila zdravstvenemu varstvu predšolskih otrok in orala ledino pri uvajanju dispanzerske metode dela. Ves čas svojega delovanja je čutila potrebo po strokovnem izobraževanju in povezovanju v strokovni sekciji, ko je bila le ta ustanovljena. Za svoje delo je bila leta 1986 odlikovana z »Zlatim znakom«, najvišjim priznanjem Zveze društev medicinskih sester Slovenije. V več kot 10 letnem obdobju po upokojitvi je ostala delovna, zagnana, polna energije in idej. V sekciji upokojenih medicinskih sester, kamor se je vključila, je postala njena predsednica in sekcijo vodi že dva mandata. Njena sposobnost povezovanja, organiziranja in neprestano iskanje novih vsebin dela sekcije, so za članice sekcije in ostale člane društva neprecenljive. Gospa Cilka Potokar prejme »Srebrni znak« Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester ter skrb za stanovsko, izobraževalno in socialno delovanje upokojenih medicinskih sester.

Dobitnici naziva »Častne članice« društva v letu 2004 sta

Ga. Irma Kiprijanovič

Kaj bi tako živahno in številčno društvo kot je Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana brez tajnice? Področje njenega dela so vsa administrativna, organizacijska in tehnična opravila, ki jih društvo potrebuje za svoje delovanje. Cenjena je zaradi tisočerih drobnih stvari, ki jih mimogrede postori in občutka za ljudi. V pravem trenutku nas vzpodbudi, kaj koristnega spomni in pomiri, ko imamo vsega dovolj in preveč. Ona nikoli. V mnogo letih zavzetosti gospe Irme Kiprijanovič društvo ne bi znalo in zmoglo delovati in ne bi bilo to, kar je danes. V času sodelovanja je bilo izrečeno premalo besed, s katerimi bi ji izrazili zahvalo za velik prispevek. Z podelitvijo naziva »častne članice« Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana ji lahko s ponosom povemo in pokažemo, da spoštujemo in cenimo njena prizadevanja, ki so pripomogla in pomembno vplivala k uspešnemu in prepoznavnemu delu društva.

Ga. Marija Klun Caf

Prejme naziv »častne članice » Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana za dolgoletno povezovalno vlogo med likovno sekcijo Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana in Kulturno umetniškim društvom dr. Alojz Kraiger. Organizacija meddruštvenega sodelovanja in delovanja temelji na njenem vestnem in usklajenem delovanju zdravstvenih delavcev, ki jim igra barv in potez s čopičem pomeni možnost umetniškega bogatenja in izražanja. Z njeno prizadevnostjo se vsako leto povečuje število likovnih ustvarjalcev društva, nastajajo prepoznavne novoletne voščilnice, likovne razstave in likovne kolonije, kar nedvomno prispeva k prepoznavnosti Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Podarjene slike, iz vsake kolonije po ena slika vsakega slikarja, zraven pa še njen osebni prispevek, tudi v njej najljubšem mediju – sliki, bodo večno spominjali na neko obdobje lepega sožitja ljudi, ki jim estetika barv, oblik, potez s čopičem preprosto pomeni zadovoljstvo in srečo.