Predpisovanje zdravil – izziv medicinskim sestram za prihodnost

Zbornik predavanj v PDF obliki lahko prenesete na povezavi.

Predstavitev gospoda Janeza Obreza iz Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke -JAZMP si lahko prenesete na spodnji povezavi:

Vloga JAZMP Predstavitev Janez Obreza.pdf (454 kB)