Približajmo zdravstveno okolje pacientu

Zbornik prispevkov 14. simpozija DMSBZT Ljubljana, 22.11.2013