Spoznajmo naravno in komplementarno zdravilstvo tudi v zdravstveni negi

ZBORNIK ČLANKOV S STROKOVNEGA SREČANJA – 1. SIMPOZIJA DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV LJUBLJANA
KRANJSKA GORA, 4. DECEMBRA 2002