Staranje izziv prihodnosti

Zbornik prispevkov 19. Simpozija SMSBZT Ljubljana

Zbornik prispevkov 19. simpozija z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 30.11.2018