Zdravje in zadovoljstvo posameznika kot eliksir dolgega in polnega življenja