obiščite nas na Facebook-u

Založništvo

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana je izdalo že več publikacij, ki so nastale kot plod dela raziskovalne skupine in so povezana s strokovnimi izobraževanji oz. kongresi, ki jih pripravlja društvo.

Staranje izziv prihodnosti

Staranje izziv prihodnosti

Zbornik prispevkov 19. simpozija z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 30.11.2018

Odvisnost in problemi v širši družbi

Odvisnost in problemi v širši družbi

Zbornik prispevkov 17. simpozija z mednarodno udeležbo, 18.11.2016

Razvojne usmeritve zdravstvene in babiške nege

Razvojne usmeritve zdravstvene in babiške nege

Zbornik prispevkov 16. simpozija z mednarodno udeležbo - 27.11.2015

Prenos informacij v zdravstveni in babiški negi

Prenos informacij v zdravstveni in babiški negi

Zbornik prispevkov 15. simpozija DMSBZT Ljubljana, 28.11.2014

Približajmo zdravstveno okolje pacientu

Približajmo zdravstveno okolje pacientu

Zbornik prispevkov 14. simpozija DMSBZT Ljubljana, 22.11.2013

Predpisovanje zdravil - izziv medicinskim sestram za prihodnost

Predpisovanje zdravil - izziv medicinskim sestram za prihodnost

Zbornik prispevkov 13. mednarodnega simpozija DMSBZT Ljubljana - 23.11.2012

Zdravstvena vzgoja moč medicinskih sester

Zdravstvena vzgoja moč medicinskih sester

Zbornik prispevkova 12.simpozija DMSBZT Ljubljana - 25.11.2011

Medicinske sestre skozi čas

Medicinske sestre skozi čas

MEDICINSKE SESTRE SKOZI ČAS Razstavni katalog

Zakonodaja s področja zdravstva

Zakonodaja s področja zdravstva

Obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi po 10. členu Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

Sodobnim znanjem postopkov v zdravstveni in babiški negi naproti

Sodobnim znanjem postopkov v zdravstveni in babiški negi naproti

Zbornik prispevkov 11.simpozija DMSBZT Ljubljana - 26.11.2010

Preprečimo, da nas strese stres na delovnem mestu

Preprečimo, da nas strese stres na delovnem mestu

Zbornik predavanj CD-ju
Ljubljana, 16. oktober 2009

Sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki v zdravstvenem timu

Sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki v zdravstvenem timu

Sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki v zdravstvenem timu / Priložnost za izboljševanje kakovosti (zbornik z recenzijo)

Slovenske medicinske sestre na poti v postmoderno

Slovenske medicinske sestre na poti v postmoderno

Analiza v tej knjigi postavlja poklicno skupino medicinskih sester v središče raziskovanja: kakšne so njene značilnosti, njena notranja razslojenost, razlike med podskupinami.

Etika v zdravstveni negi

Etika v zdravstveni negi

Vsebina knjige je nastala na osnovi bogatih izkušenj avtorice kot predavateljice in svetovalke številnim generacijam študentov. Tekst pomeni kvaliteten prispevek k razvoju znanja etike, ker temelji tudi na njenih osebnih izkušnjah, poslušanju številnih zgodb študentov, medicinskih sester, babic in bolnikov.

Zdravstvena nega v luči etike

Zdravstvena nega v luči etike

Knjiga je namenjena slovenskim medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam, z željo, da si skozi mavrične barve etike poiščejo snop bele svetlobe, ki jim bo pomagal delati, živeti in čutiti, najti odgovore na vprašanja, ki se pojavljajo pri njihovem vsakodnevnem delu z ljudmi.

Nasilje in spolno nadlegovanje na delovnih mestih medicinskih sester v Sloveniji

Nasilje in spolno nadlegovanje na delovnih mestih medicinskih sester v Sloveniji

Zbornik člankov strokovnega srečanja z mednarodno udeležbo, DMSZT Ljubljana dne 04.12.1999 Publikacija je dosegljiva v večjih knjižnicah po Sloveniji, v vseh večjih zdravstvenih ustanovah (pri vodstvu zdravstvene nege) in v knjižnicah zdravstvenih šol.

Spremljajmo dogajanja Zdravstvena nega včeraj, danes, jutri

Spremljajmo dogajanja Zdravstvena nega včeraj, danes, jutri

Zbornik predavanj (s strokovnega srečanja Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov), Ljubljana, 4. December 1998.

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 2019

  • Izdaja recenziranega zbornika 20. simpozija DMSBZT Ljubljana