obiščite nas na Facebook-u

Aktualno

21.09.2017

Razpis volitev za PODPREDSEDNIKA društva

Za funkcije podpredsednika društva lahko kandidira vsak redni član društva, ki je član najmanj pet let ter aktivno deluje v društvu najmanj tri leta. Kandidat za podpredsednika društva mora k prijavi na razpis predložiti življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih.

21.09.2017

Razpis za kandidaturo v Upravnem in Nadzornem odboru društva

Izvršni odbor DMSBZT Ljubljana objavlja povabilo članicam in članom za kandidaturo v Upravnem odboru Društva in Nadzornem odboru Društva za mandatno obdobje 2017 - 2021.

21.09.2017

Poziv za sodelovanje v RAZSODIŠČU DMSBZT Ljubljana

Izvršni odbor DMSBZT Ljubljana objavlja povabilo članicam in članom k sodelovanju v Razsodišču Društva in sicer za funkcijo predsednika/ce Razsodišča

20.10.2017

Razpis za podelitev priznanj DMSBZT Ljubljana

Izvršni odbor DMSBZT Ljubljana razpisuje zbiranje predlogov za podelitev priznanj:
SREBRNI ZNAK DRUŠTVA, PLAKETA DRUŠTVA, naziv ČASTNI ČLAN DRUŠTVA in naziv PODPORNI ČLAN DRUŠTVA.

Napovednik dogodkov

29.07.2017

Vogel - sedlo Globoko - Tolminske Ravne

29.7.2017 Odhod avtobusa bo ob 5.05 na parkirišču za avtobuse pod dvorano Tivoli. Pohodnice in pohodniki, ki se nam pridružijo na avtobusni - železniški postaji, počakajo pred postajališčem Adria št. 31 ob 5.15.

12.09.2017

Ogled samostana Stična in Šentruperta - dežele kozolcev

Sekcija upokojenih medicinskih sester vas vabi v torek 12. 9. 2017 na ogled samostana Stična in Šentruperta - dežele kozolcev. Odhod avtobusa ob 7.00 na parkirišču za avtobuse pod dvorano Tivoli in ob 7.10 uri iz avtobusne postaje.

14.09.2017

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege

Strokovno izobraževanje iz obvezne vsebine za podaljšanje licence bo v četrtek, 14.09.2017 na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana.

16.09.2017

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege v Trbovljah

Strokovno izobraževanje - obvezna vsebina za podaljšanje licence- bo v soboto, 16. 09. 2017 v predavalnici Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje.

19.09.2017

Ohranjamo zdravje in krepimo telo

Učna delavnica, ki bo 19.9.2017 je namenjena članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti in okrepiti znanja s področja ohranjanja zdravja in pridobivanja primernih življenjskih navad.

22.09.2017

Šola proti bolečini v križu

Srečanje bo 22.9.2017 s pričetkom ob 15, 00 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski cesti 14, Ljubljana.

25.09.2017

Temeljni postopki oživljanja z uporaboAED

Izobraževanje, ki bo 25.9.2017 je namenjeno zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

27.09.2017

Pet ključnih dejavnikov do boljših medsebojnih odnosov

»Ljudi lažje vodimo, če pridobimo njihova čustva, kot pa če prepričamo njihov razum.»
Tam kjer čustva vladajo, razum odpove!

28.09.2017

Obravnava pacientov na centru za klinično toksikologijo in farmakologijo

Klinično popoldne bo v četrtek 28.09.2017 s pričetkom ob 15.00 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski cesti 14.

28.09.2017

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege

Strokovno izobraževanje s področja etike, ki sodi med obvezne vsebine za podaljšanje licence, bo v četrtek, 28.09.2017 na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana.

06.10.2017

Energijski sistem človeka

Dvodnevno srečanje bo 06.10. in 07.10. 2017, v petek od 16.00 do 20.00, v soboto od 08.30 do 14.00 v društvenih prostorih na Poljanski cesti 14 v Ljubljani.

10.10.2017

Tudi beseda je zdravilo

Dvodnevna učna delavnica bo potekala 10. in 11. oktobra 2017 v prostorih ljubljanskega društva, Poljanska cesta 14, Ljubljana.

13.10.2017

Zakonodaja s področja zdravstva

Izobraževanje bo 7. aprila 2017 v predavalnici URADNEGA LISTA V LJUBLJANI, , Ljubljana, Dunajska cesta 167, s pričetkom ob 7.30 uri.

20.10.2017

Opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu

Seminar je namenjen bolničarjem, negovalcem, zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja odnosov na delovnem mestu.

26.10.2017

Obravnava pacientov z nujnimi stanji v ORL področju

Klinično popoldne bo v četrtek 26.10.2017 s pričetkom ob 15.30 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana.

29.10.2017

Medicinske sestre tečemo na 22. Ljubljanskem maratonu!

DMSBZT Ljubljana bo pokrilo stroške prijavnine za 35 prijavljenih svojih članov. Prijava do zasedbe prostih mest (35) oz. do 30. julija 2017.

30.11.2017

Obravnava pacienta z odvismostjo od alkohola

Klinično popoldne bo v četrtek 30. 11. 2017 s pričetkom ob 15.00 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana.

Zanimivosti

V spletni izdaji časnika The Times je bil objavljen zanimiv članek o stanju v bolnišnicah v Veliki Britaniji, zaradi zanimivosti in aktualnosti tudi v Sloveniji objavljamo povzetek.

Zahvala sindikata.jpg

Plaketa Sindikata delavcev v ZN Slovenije

Ob 20. letnici delovanja Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije je DMSBZT Ljubljana prejelo zahvalno plaketo.

Zadnje slike iz fotogalerije