obiščite nas na Facebook-u
Benner_študentje_560px.jpg

Pridruži se največjemu združenju medicinskih sester / zdravstvenikov, babic / babičarjev in zdravstvenih tehnic / tehnikov v Sloveniji ter izkoristi možnost brezplačne udeležbe na številnih strokovnih izobraževanjih.

Izpolnite pristopno izjavo in jo pošljite na sedež društva na naslov: DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana in prejeli boste še uporabni članski pripomoček!
 

Aktualno

                  

Vpis v register , licence

Pojasnila Zbornice – Zveze v zvezi z nekaterimi najpogostejšimi vprašanji, ki se nanašajo na postopek vpisa v register in podelitve ter podaljšanja licence

                  

Zahvala Zbornice – Zveze

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana je prejelo zahvalo Zbornice – Zveze.

10.09.2016

Razpis volitev za predsednico/predsednika društva.

V skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih v organe DMSBZT Ljubljana objavlja razpis volitev za predsednico/predsednika društva. Kandidature sprejemamo do 10. septembra 2016.

10.09.2016

Razpis volitev za izvolitev podpredsednice/ka društva za interesne dejavnosti

V skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih v organe DMSBZT Ljubljana objavlja razpis volitev za izvolitev podpredsednice/ka društva za interesne dejavnosti. Vloge sprejemamo do 10.9.2016.

20.09.2016

Strokovno srečanje in VOLITVE Sekcije upokojenih medicinskih sester

Srečanje bo v torek, 20. septembra 2016 v prostorih Onkološkega inštituta Ljubljana. Na volilnem občnem zboru bomo izvolili nov Izvršilni odbor sekcije in predsednico/ predsednika sekcije.

18.10.2016

Razpis za priznanja DMSBZT Ljubljana

Upravni odbor DMSBZT Ljubljana na podlagi Pravilnika o priznanjih DMSBZT Ljubljana razpisuje zbiranje predlogov za podelitev priznanja: SREBRNI ZNAK ter PLAKETO DRUŠTVA in naziva ČASTNI ČLAN in PODPORNI ČLAN društva. Pisne predloge pošljite do 18. oktobra 2016 na naslov društva.

Napovednik dogodkov

10.09.2016

Pohod/kolesarjenje na Mali Alan - Velebit (Hrvaška)

Dvodnevni izlet - sobota in nedelja, 10.-11.9.2016. Pohod ali kolesarjenje po južnem Velebitu nad Zadrom s priložnostjo za kopanje in uživanje ob morju.

15.09.2016

Poklicna etika v zdravstveni in babiški negi

Seminar, ki bo v četrtek, 15.09.2016 na sedežu DMSBZT Ljubljana, je namenjen medicinskih sestram, babicam, zdravstvenim tehnikom iz različnih področij dela. Program bo izveden v obliki predavanj, delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih, pri razpravi in skupinsko delo.

15.09.2016

Ohranjamo zdravje in krepimo telo

Izobraževanje, ki bo 15.09.2016, je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti in okrepiti znanja s področja ohranjanja zdravja in pridobivanja primernih življenjskih navad.

15.09.2016

Odprtje likovne razstave na Trubarjevi domačiji

DMSBZT Ljubljana v sodelovanju z občino Velike Lašče vabi na odprtje likovne razstave s krajšo kulturno prireditvijo ter predstavitev knjige z naslovom Poklon izgubljenim očem, 15.9.2016 ob 19. uri na Trubarjevi domačiji, Rašica pri Velikih Laščah.

23.09.2016

Stanovalec z demenco – negovanje in skrb

Seminar je namenjen bolničarjem, negovalcem, zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja demenc.

23.09.2016

Izlet v Cinque Terre

Condor Travel Europe v sodelovanju z Društvom medicinskih, sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana in Sindikato delavcev v Zdravstveni negi SE Klinični center organizira prijeten izlet v CINQUE TERRE - 23. do 25.9.2016

23.09.2016

Šola proti bolečini v križu

Srečanje bo 23.9.2016 s pričetkom ob 15, 00 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski cesti. 14, Ljubljana.

24.09.2016

Zakonodaja s področja zdravstva v Trbovljah

Izobraževanje bo v soboto, 24. septembra 2016 v predavalnici ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE, Rudarska cesta 12, Trbovlje, s pričetkom ob 7.30 uri.

26.09.2016

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Izobraževanje bo potekalo 26.9.2016 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, s pričetkom ob 8.30. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

03.10.2016

Prehranjevanje in pitje, Spanje in počitek

Programi izobraževanj in usposabljanj za bolničarje in negovalce v domovih starejših. Življenjski aktivnosti:
Prehranjevanje in pitje
Spanje in počitek
Datum : 3. 10. 2016

03.10.2016

Vadba joge in razgibalnih vaj v sezoni 2016/2017

Vabimo vas k vadbi joge in razgibalnim vajam v sezoni 2016/2017. Prijave od 1.9.2016. Pričetek vadbe v tednu od 3.10.2016.

04.10.2016

Tudi beseda je zdarvilo

Vabimo vas na dvodnevno učno delavnico TUDI BESEDA JE ZDRAVILO, ki bo 4. in 5. oktobra 2016 v Ljubljani, v prostorih ljubljanskega društva, Poljanska cesta 14.

13.10.2016

Poklicna etika v domovih za starejše občane

Izobraževanje, ki bo v četrtek, 13.10.2016 na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana, je namenjeno bolničarjem in ostalim članom negovalnega tima. Program bo izveden v obliki predavanj, delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih in v razpravi.

14.10.2016

Zakonodaja s področja zdravstva

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja pravne ureditve zdravstvene dejavnosti, delovnih razmerij ter kazenske in materialne odgovornosti.

17.10.2016

Gibanje in ustrezna lega, Odvajanje in izločanje

Programi izobraževanj in usposabljanj za bolničarje in negovalce v domovih starejših. Življenjski aktivnosti:
Gibanje in ustrezna lega
Odvajanje in izločanje
Datum : 17. 10. 2016

19.10.2016

Prehranska in vadbena podpora zdravju

Srečanje bo 19. oktobra 2016 v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski ul. 14, v Ljubljani s pričetkom ob 16,30 uri.

20.10.2016

Kakovost in varnost v zdravstvu Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Četrtek, 20. oktober 2016 v predavalnici DMSBZT Ljubljana, Poljanska c. 14, Ljubljana, s pričetkom ob 12.30 uri.

24.10.2016

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Izobraževanje bo potekalo 24.10.2016 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, s pričetkom ob 8.30. Registracija se bo pričela ob 8.00.

27.10.2016

Dostojanstvo pacientov in zaposlenih v zdravstveni in babiški negi

Seminar, ki bo v četrtek, 27. 10. 2016, je namenjen izobraževanju s področja etike in pacientovih oz. človekovih pravic medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, in babicam iz različnih področjih strokovnega dela.

30.10.2016

Medicinske sestre tečemo na 21. Ljubljanskem maratonu!

V nedeljo, 30. oktobra 2016 bomo medicinske sestre sodelovale pri rekreativnem teku na 10 km, polmaratonu na 21 km ter maratonu na 42 km.

Zanimivosti

V spletni izdaji časnika The Times je bil objavljen zanimiv članek o stanju v bolnišnicah v Veliki Britaniji, zaradi zanimivosti in aktualnosti tudi v Sloveniji objavljamo povzetek.

Zahvala sindikata.jpg

Plaketa Sindikata delavcev v ZN Slovenije

Ob 20. letnici delovanja Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije je DMSBZT Ljubljana prejelo zahvalno plaketo.

Zadnje slike iz fotogalerije