obiščite nas na Facebook-u
Svetovna zdravstvena organizacija je leto 2020 razglasila za LETO MEDICINSKIH SESTER IN BABIC

2020, leto medicinskih sester in babic - Medicinske sestre in babice imamo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvenih storitev. Smo ljudje, ki svoje življenje posvečamo skrbi za matere in otroke; izvajanje življenjsko pomembnih cepljenj in zdravstvenih nasvetov; skrbimo za starejše in na splošno zadovoljujemo vsakodnevne nujne zdravstvene potrebe prebivalcev. Pogosto smo prvi in edini zdravstveni skrbniki v svojih skupnostih. Svet bo za dosego splošnega zdravstvenega varstva do leta 2030 potreboval še 9 milijonov medicinskih sester in babic.
 

Aktualno

                  

Poziv prostovoljcem

Poziv kolegicam in kolegom, študentkam, študentom ter dijakinjam in dijakom, k prostovoljski aktivnosti, da priskočite na pomoč v času epidemije z virusom COVID-19 vsi tisti, ki lahko pomagate v domovih za starejše in drugih socialnih zavodih, ki se v teh izrednih razmerah soočajo z največjim pomanjkanjem izvajalcev
zdravstvene nege in oskrbe.

Napovednik dogodkov

16.04.2020

Etično klinično popoldne o avtonomiji v praksi zdravstvene in babiške nege - pravica pacientov do samoodločanja

Zaradi epidemiološke situacije je izobraževanje dpovedano, oz. prestavljeno na kasnejši termin.

17.04.2020

Zakonodaja s področja zdravstva - modul licenca

Zaradi epidemiološke situacije je izobraževanje dpovedano, oz. prestavljeno na kasnejši termin.

20.04.2020

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Zaradi epidemiološke situacije je izobraževanje dpovedano, oz. prestavljeno na kasnejši termin.

23.04.2020

Skotopični sindrom oz. sindrom Irlen

Zaradi epidemiološke situacije je izobraževanje dpovedano, oz. prestavljeno na kasnejši termin.

24.04.2020

Stanovalec z demenco – negovanje in skrb

Zaradi epidemiološke situacije je izobraževanje dpovedano, oz. prestavljeno na kasnejši termin.

07.05.2020

Kakovost in varnost v zdravstvu - Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege bo v četrtek, 07.05.2020 v predavalnici "URADNEGA LISTA" Dunajska cesta 176, Ljubljana, s pričetkom ob 07.30 uri.

15.05.2020

Odvisnost in delo z odvisnimi

Seminar, ki bo 15.5.2020, je namenjen medicinskih sestram/ babicam, zdravstvenim tehnikom, bolničarjem, negovalcem in drugimi zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi iz različnih področij dela. Seminarske teme zajemajo široko področje odvisnosti kot bolezenskega procesa ter načine in oblike pomoči kljub posledicam. Izobraževanje je namenjeno članom ljubljanskega društva Kotizacije NI!

21.05.2020

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege

Izobraževanje iz obveznih vsebin za podaljšanje licence bo, 21. maja 2020 v predavalnici » Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana.

28.05.2020

Pacient ne govori slovensko

Klinično popoldne bo v četrtek 28.05.2020 s pričetkom ob 15.00 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana. Za člane DMSBZT Ljubljana kottizacije NI!

Zadnje slike iz fotogalerije