obiščite nas na Facebook-u

Aktualno

22.11.2019

Zdravje in zadovoljstvo posameznika kot eliksir dolgega in polnega življenja

20. simpozij DMSBZT Ljubljana z mednarodno udeležbo bo 22. novembra 2019 na Gospodarskem razstavišču, dvorana Urška, Dunajska 18, Ljubljana.
Za člane DMSBZT Ljubljana je simpozij brezplačen.

Napovednik dogodkov

24.10.2019

Pozitivni učinki in prednosti rastlinske prehrane

Srečanje, ki ga bo vodila gospa Jelena Dimitrijević, bo 24.10.2019 s pričetkom ob 16.00 uriv prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski cesti 14, v Ljubljani.

26.10.2019

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - modul licenca

Izobraževanje s področja etike bo, 26. oktobra 2019 v predavalnici ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE, Rudarska cesta 12, Trbovlje s pričetkom ob 08.00 uri.

27.10.2019

Medicinske sestre tečemo na 24. Ljubljanskem maratonu!

DMSBZT Ljubljana bo pokrilo stroške prijavnine za 35 prijavljenih svojih članov. Prijave do zasedbe prostih mest (35) oz. do ponedeljka 29. julija 2019.

07.11.2019

Stigmatizacija - pot do diskriminacije

Namen seminarja, ki bo v četrtek 7.11.2019, je predstaviti stigmatizacijo kot pogost vzrok diskriminacije in neenakosti obravnave v zdravstvu in v družbi, ter pri udeležencih sprožiti razmišljanje o pravilnosti ravnanja v zdravstveni in babiški negi s posledico dviga nepristranskosti in strpnosti.

08.11.2019

Dvigni svojo samopodobo in polno sodeluj pri spremembi kolektivne zavesti

Delavnica bo 08.11. in 09.11.2019, v petek od 16.00 do 20.00, v soboto od 09.00 do 14.00 v društvenih prostorih na Poljanski cesti 14 v Ljubljani. Vodila jo bo priznana strokovnjakinja na področju komplementarnega zdravljenja Milena Plut Podvršič dr.med.

08.11.2019

Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi

Seminar, ki je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom iz različnih področij bo 8.11.2019 na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana.

14.11.2019

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - modul Licenca

Izobraževanja s področja poklicne etike - modul licenca bo, 14.11.2019 v predavalnici » Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana.

19.11.2019

Odvisnosti v današnji družbi in nujnost osebnostnega zorenja

Podružnica Zasavje, pri DMSBZT Ljubljana vabi na predavanje z naslovom: Odvisnosti v današnji družbi in nujnost osebnostnega zorenja, ki bo 19.11.2019 v sejni sobi ZD Trbovlje, Rudarska cesta 12. Predaval bo dr. Andrej Perko, doktor psihologije in specialist kliničnopsihološkega svetovanja

21.11.2019

Duševno zdravje - depresija

Klinično popoldne na temo depresije bo v četrtek 21.11.2019 ob 15.00 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana. Kotizacije za člane DMSBZT NI!

25.11.2019

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Program, ki bo izveden 25.11.2019, je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

03.12.2019

Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi

Izobraževanje bo v torek, 3.12.2019 na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana. Za člane DMSBZT Ljubljana NI KOTIZACIJE in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

06.12.2019

Zakonodaja s področja zdravstva - modul licenca

Izobraževamje iz obveznih vsebin s področja »zakonodaje« bo 06.12.2019 v predavalnici Uradnega lista v Ljubljani, Dunajska cesta 167, s pričetkom ob 7.30 uri.

09.12.2019

Izgradnja osebne trdoživosti

Decembrski ženski večer bo 09.12.2019 v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski cesti 14, v Ljubljani, s pričetkom ob 16.30 uri. Srečanje bo vodil gospod Uroš Brezavšček, Coach, Certificiran HeartMath® mentor.

12.12.2019

Kakovost in varnost v zdravstvu - Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb - modul licenca

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege bo v četrtek, 12.12.2019 v predavalnici Onkološkega inštituta Ljubljana, Zaloška cesta 2, stavba C, s pričetkom ob 9.30 uri.

14.12.2019

Integracija osebnosti skozi osebno življenjsko zgodbo - II. sklop

Podružnica Zasavje, pri DMSBZT Ljubljana vabi na dvodnevni seminar z naslovom: Integracija osebnosti skozi osebno življenjsko zgodbo – II sklop, ki bo potekal 14. in 15.12.2019 v prostorih Srednje šole Zagorje, Cesta zmage 5, Zagorje ob Savi.

16.12.2019

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Izobraževanje bo potekalo v ponedeljek 16.12.2019 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14. Program je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Zadnje slike iz fotogalerije