obiščite nas na Facebook-u

Predpisovanje zdravil - izziv medicinskim sestram za prihodnost

Predpisovanje zdravil - izziv medicinskim sestram za prihodnost naslovnica.jpg

Zbornik predavanj v PDF obliki lahko prenesete na spodnji povezavi!

Predstavitev gospoda Janeza Obreza iz Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke -JAZMP si lahko prenesete na spodnji povezavi: