obiščite nas na Facebook-u

Osebnostna rast in razvoj v zdravstveni in babiški negi

Sodobna družba zahteva od posameznika čedalje več, kar pri poklicih, ki služijo posamezniku terja še večje pritiske na izvajalce. Poklici iz področja zdravstvene in babiške nege, so eni od najbolj plemenitih in obenem najbolj obremenilnih. V svojem vsakdanjiku so medicinske sestre in babice nenehno na voljo posamezniku, tudi v prostem času. Vstopajo v najbolj intimen prostor posameznika, srečujejo se z mnogimi fizičnimi in čustvenimi stiskami. Posledica tega je povečana potreba in želja naših članov po strokovni in osebnostni rasti ter razvoju na tem področju. V želji po boljši kakovosti življenja, krepitvi zdravja ter pozitivne samopodobe naših članov in članic, že nekaj let organiziramo aktivnosti s področja osebnostne rasti in razvoja v zdravstveni in babiški negi.

Zaradi zahtev okolja in časa v katerem živimo ter potreb po nenehnem prilagajanju, so najpomembnejši medsebojni odnosi, predvsem odnos samim seboj, odnosi v ožji družini , med sodelavci, s prijatelji. V skrbi za obvladovanje stresa, bolezni, krepitvi zdravja, izboljšanja medsebojnih odnosov in zavedanja samega sebe, smo organizirali vrsto predavanj na to temo. V preteklih letih smo člane seznanili z avtogenim treningom, govorico telesa, komunikacijskimi tehnikami ipd. Skozi delavnice smo spoznavali moč bližine, prebujali čuječnost, se učili asertivnega komuniciranja, spoznavali sebe in druge.

Aktivnosti intenzivno nadaljujemo in izvajamo v skladu  s potrebami in željami članov in članic.

Nada Sirnik

Plan dela za leto 2020

Ponudili in organizirali bomo izobraževanja z vsebinami, ki bodo pripomogla k krepitvi in širitvi osebnega in profesionalnega razvoja. Načrtujemo:

  • februar – Barvna terapija (14 in 15.2.)
  • februar - Šola proti bolečini v križu (7.2.)
  • marec –  Komunikacija s težavnimi sogovorniki (5.3.)
  • april -Zakaj zamerimo in kako odpustiti (20.4)
  • maj – Šola proti bolečini v križu (22.5.)
  • maj – Ste prepogosto zaskrbljeni (13.5.)
  • junij – Čustveno izsiljevanje (3.6.)
  • september - Šola proti bolečini v križu (18.9.)
  • oktober – Govorica telesa
  • december - ženski večer

V mesecu oktobru se bomo že tradicionalno udeležili Ljubljanskega maratona.