obiščite nas na Facebook-u

Osebnostna rast in razvoj v zdravstveni in babiški negi

09.12.2019

Izgradnja osebne trdoživosti

Decembrski ženski večer bo 09.12.2019 v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski cesti 14, v Ljubljani, s pričetkom ob 16.30 uri. Srečanje bo vodil gospod Uroš Brezavšček, Coach, Certificiran HeartMath® mentor.

Sodobna družba zahteva od posameznika čedalje več, kar pri poklicih, ki služijo posamezniku terja še večje pritiske na izvajalce. Poklici iz področja zdravstvene in babiške nege, so eni od najbolj plemenitih in obenem najbolj obremenilnih. V svojem vsakdanjiku so medicinske sestre in babice nenehno na voljo posamezniku, tudi v prostem času. Vstopajo v najbolj intimen prostor posameznika, srečujejo se z mnogimi fizičnimi in čustvenimi stiskami. Posledica tega je povečana potreba in želja naših članov po strokovni in osebnostni rasti ter razvoju na tem področju. V želji po boljši kakovosti življenja, krepitvi zdravja ter pozitivne samopodobe naših članov in članic, že nekaj let organiziramo aktivnosti s področja osebnostne rasti in razvoja v zdravstveni in babiški negi.

Zaradi zahtev okolja in časa v katerem živimo ter potreb po nenehnem prilagajanju, so najpomembnejši medsebojni odnosi, predvsem odnos samim seboj, odnosi v ožji družini , med sodelavci, s prijatelji. V skrbi za obvladovanje stresa, bolezni, krepitvi zdravja, izboljšanja medsebojnih odnosov in zavedanja samega sebe, smo organizirali vrsto predavanj na to temo. V preteklih letih smo člane seznanili z avtogenim treningom, govorico telesa, komunikacijskimi tehnikami ipd. Skozi delavnice smo spoznavali moč bližine, prebujali čuječnost, se učili asertivnega komuniciranja, spoznavali sebe in druge.

Aktivnosti intenzivno nadaljujemo in izvajamo v skladu  s potrebami in željami članov in članic.

Nada Sirnik

Plan dela za leto 2019

Organizirali bomo izobraževanja in usposabljanja, ki bodo pripomogla k spoprijemanju s težavami sodobnega časa in osebni rasti. Različni strokovnjaki bodo predstavili vsebine za krepitev in širitev osebnega in profesionalnega razvoja. Načrtujemo:

  • januar – zaplešite z nami: 28. 1. 2019;
  • januar – nega obraza za ohranjanje zdrave, mladostne kože: 30. 1. 2019;
  • februar – šola proti bolečini v križu: 1. 2. 2019;
  • marec – pet zaporednih delavnic: Od čuječnosti do meditacije (po 3. uri, ob ponedeljkih);
  • maj – barve in zdravje;
  • junij – osebna rast posameznika;
  • september – šola proti bolečini v križu;
  • november – osebnostna delavnica;
  • december – ženski večer.

V mesecu oktobru se bomo že tradicionalno udeležili Ljubljanskega maratona.