Dejavnosti društva

V okviru Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana potekajo različne interesne dejavnosti z namenom združevanja in zadovoljevanja različnih strokovnih, kulturno-razvedrilnih, športno-rekreativnih in drugih interesov članstva in širše skupnosti.

Gibalno športna dejavnost in pohodništvo

Med najpomembnejšimi dejavnostmi, saj jo zaznamuje množična udeležba članov društva in širše skupnosti. Pohodi so pogosto v kombinaciji z izleti.

Vadba joge, pilatesa in razgibalnih vaj za hrbtenico

Svoje zdravje člani krepijo tudi z vadbo joge, pilatesa in razgibalnih vaj za hrbtenico.

Komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni negi

Naše člane seznanjamo z različnimi komplementarnimi in naravnimi metodami zdravljenja z namenom poznavanja njihovih blagodejnih in izključujočih učinkov na psihofizično počutje bolnikov.

Osebnostna rast in razvoj v babiški in zdravstveni negi

Narava dela in vsakdanjik poklicne skupine zahtevata izobraževanja s področja osebnostne rasti in razvoja v zdravstveni negi s ciljem ublažiti fizične in čustvene stiske ter povečati opolnomočenost medicinskih sester.

Likovna dejavnost

Kulturnoumetniške talente lahko člani našega društva razvijajo in izražajo s sodelovanjem v likovni sekciji in klekljarski skupini.

Klekljarska dejavnost

Kulturnoumetniške talente lahko člani našega društva razvijajo in izražajo s sodelovanjem v likovni sekciji in klekljarski skupini.

Izletništvo

Pomembno je tudi prijateljsko druženje, zato organiziramo različne izlete ter se udeležujemo nekaterih kulturnih prireditev.

V okviru Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana potekajo različne interesne dejavnosti z namenom združevanja in zadovoljevanja različnih strokovnih, kulturno-razvedrilnih, športno-rekreativnih in drugih interesov članstva in širše skupnosti. Veliko pozornosti posvečamo delovanju društva v širšem družbenem interesu.

Najpomembnejša strokovna dejavnost je priprava in izvedba različnih strokovnih izobraževanj.

Kulturnoumetniške talente lahko člani našega društva razvijajo in izražajo s sodelovanjem v likovni sekciji in klekljarski skupini.

Gibalno-športna dejavnost s pohodništvom je med najpomembnejšimi dejavnostmi, saj jo zaznamuje množična udeležba članov društva in širše skupnosti. Pohodi so pogosto v kombinaciji z izleti. Svoje zdravje člani krepijo tudi z vadbo joge, pilatesa in razgibalnih vaj za hrbtenico.

Naše člane seznanjamo z različnimi komplementarnimi in naravnimi metodami zdravljenja z namenom poznavanja njihovih blagodejnih in izključujočih učinkov na psihofizično počutje bolnikov.

Pomembno je tudi prijateljsko druženje, zato organiziramo različne izlete ter se udeležujemo nekaterih kulturnih prireditev.

Narava dela in vsakdanjik poklicne skupine zahtevata izobraževanja s področja osebnostne rasti in razvoja v zdravstveni negi s ciljem ublažiti fizične in čustvene stiske ter povečati opolnomočenost medicinskih sester.

V okviru DMSBZT Ljubljana delujejo sekcije in podružnice: podružnica Zasavje, dejavnosti v Idriji, Sekcija upokojenih medicinskih sester, društvo pa podpira tudi Sekcijo študentov zdravstvene nege, ki deluje pri Zbornici – Zvezi.

Veseli bomo vašega sodelovanja, zato vas vabimo, da se nam pridružite in aktivno sodelujete v posameznih dejavnostih. Veseli bomo tudi vaših pripomb in predlogov.

Kontakt

Nada Sirnik

Podpredsednica društva za interesne dejavnosti
031 329 360
nada1sirnik@gmail.com