Sekcije in podružnice

V okviru DMSBZT Ljubljana delujejo sekcije in podružnice

Da bi društvo svoje delovanje približalo članicam in članom na razvejanem geografskem prostoru, ki ga »pokriva«, smo oblikovali podružnico Zasavje ter organizirali delovanje na Idrijskem.
Upokojene članice in člani delujejo v sekciji, ki svoje delo prilagaja njihovim željam, potrebam in zmožnostim, predvsem z namenom druženja, ohranjanja socialnih stikov s poklicnimi kolegicami in kolegi ter z izobraževanjem o vsebinah, ki so zanimive in koristne za starejšo populacijo.

Sekcija upokojenih medicinskih sester

Upokojene članice in člani delujejo v sekciji, ki svoje delo prilagaja njihovim željam, potrebam in zmožnostim, predvsem z namenom druženja, ohranjanja socialnih stikov s poklicnimi kolegicami in kolegi ter z izobraževanjem o vsebinah, ki so zanimive in koristne za starejšo populacijo.

Podružnica Zasavje

Podružnica Zasavje je ob ustanovitvi združevala vse medicinske sestre tamkajšnjih zdravstvenih organizacij. Danes obsega zaposlene v zdravstveni negi na področju Zasavja.

Dejavnosti na Idrijskem

Od nastanka do danes so bile v podružnici organizirane mnoge dejavnosti, ki so zadovoljile in povezovale medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike idrijske regije. Obsegale so organizacijo in izvedbo pohodov, organizacijo joge in strokovnih srečanj.

Kontakt

Marija Olga Koblar

Predsednica sekcije upokojenih medicinskih sester
031 495 456
olga.koblar@gmail.com

mag. Boža Pirkovič

Podružnica Zasavje
041 239 004
pirkovic.boza@gmail.com

Katarina Kočnar

Članica izvršnega odbora, predstavnica podružnice Zasavje
041 883 827
katarina.kocnar@slo-kabel.si

Andreja Gruden

Dejavnosti na Idrijskem
andreja.gruden72@gmail.com

Sabina Vihtelič

Članica izvršnega odbora, dejavnosti na Idrijskem
041 427 962
vihtelicsabina@gmail.com