Category

Založništvo

Slovenske medicinske sestre na poti v postmoderno

Analiza v tej knjigi naj bi postavila poklicno skupino medicinskih sester v središče raziskovanja: kakšne so njene značilnosti, njena notranja razslojenost, razlike med podskupinami.

Etika v zdravstveni negi

Knjige ni več na zalogi!

Zdravstvena nega v luči etike

Zdravstvena nega je etična disciplina, povezana s skrbjo za posameznika ali skupino, zdravega ali bolnega. Ko govorimo o etiki skrbi, skrb povezujemo z najširšo zaznavo celostnega in individualnega pristopa.

Nasilje in spolno nadlegovanje na delovnih mestih medicinskih sester v Sloveniji

Zbornik člankov strokovnega srečanja z mednarodno udeležbo, DMSZT Ljubljana dne 04.12.1999 Publikacija je dosegljiva v večjih knjižnicah po Sloveniji, v vseh večjih zdravstvenih ustanovah (pri vodstvu zdravstvene nege) in v knjižnicah zdravstvenih šol.

Spremljajmo dogajanja Zdravstvena nega včeraj, danes, jutri

Zbornik je na voljo v nekaterih knjižnicah in na vodstvu društva.

Medicinske sestre skozi čas

Medicinske sestre skozi čas

Zdravstvena vzgoja moč medicinskih sester

Zbornik predavanj v PDF obliki lahko prenesete na spodnji povezavi!

Predpisovanje zdravil – izziv medicinskim sestram za prihodnost

Zbornik predavanj v PDF obliki lahko prenesete na spodnji povezavi!

Približajmo zdravstveno okolje pacientu

Zbornik prispevkov 14. simpozija DMSBZT Ljubljana, 22.11.2013

Razvojne usmeritve zdravstvene in babiške nege

Razvojne usmeritve zdravstvene in babiške nege
1 2 3