obiščite nas na Facebook-u

Endometrioza

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Vabi na KLINIČNO POPOLDNE

ENDOMETRIOZA

ki bo v četrtek 26. 09. 2019 s pričetkom ob 15.15  uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana,

Program:
15:15 – 15:30    
Registracija udeležencev seminarja

15:30 – 16:20
KAJ JA ENDOMETRIOZA?  Doc.dr. Helena Ban Frangež, dr med ., spec.ginek-in porod.

16:20 –­ 16:55
DELO V DNEVNEM CENTRU ZA ENDOMETRIOZO – DCE., Tanja Goranović – Gavranović, dipl.ms.

16:55 – 17:25    
ŠTUDIJA S PODROČJA ENDOMETRIOZE NA KLINIČNEM ODDELKU ZA REPRODUKCIJO, Tanja Lončar, dipl.m.s.

17:25 – 17:40 
Odmor

17:40 – 18:10  
PROCES ZBN PO OPERATIVNEM POSEGU PACIENTKE Z ENDOMETRIOZO, Ana Klemenčič, dipl.m.s.

18:10 ­– 18:40  
MOJE ŽIVLJENJE Z ENDOMETRIOZO – IZKUŠNJA PACIENTKE M.K.B, Anja Bitenc Oblak, dipl.bab.

18:40  – 19:00 
Razprava in zaključek seminarja, razdelitev potrdil

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Nada Vigec in Maja Vidrih.

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice SPODAJ do 19.09.2019 oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30.
Kotizacije za člane DMSBZT NI!

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:             
Maja Vidrih

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima