obiščite nas na Facebook-u

Odvisnost in delo z odvisnimi

Društvo medicinskih sester, babici in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
vabi na strokovno izobraževanje

ODVISNOST IN DELO Z ODVISNIMI,
ki bo v petek  18. oktobra 2019 na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska c. 14

08.00 – 08.15
Registracija udeležencev seminarja

08.15 – 08.30
Uvod, dr. Radojka Kobentar

08.30 – 09.30
Dileme in izkušnje z odvisnimi-uvod v delavnico , dr. Bojan Varjačič Rajko, univ. dipl. psih.

09.30 – 10.15
Razvoj odvisnosti, Anica Pišl, prof. def..

10.15 – 10.30
Razprava

10.30 – 11.00
ODMOR

11.00 – 11.45
Socialne in zdravstvene posledice odvisnosti, Slavica Roljič, mag. zdr. neg.

11.45 – 12.45
Proces zdravljenja, motivacija in recidiv pri odvisnem, Anica Pišl, prof. def.

12.45 – 13.00
ODMOR

13.00 – 13.45
Izkušnje pri delu z odvisnimi v internistični prvi pomoči, Adnan Selimović, dipl. zn.

13.45 – 14.30
Vodenje motivacijskega pogovora v teoriji in praksi – igra vlog, vaje,  dr. Bojan Varjačič, Rajko, univ. dipl. psih., Anica Pišl, prof. def.

14.30 – 14.45 
Razprava in podelitev potrdil

Splošne informacije

Seminar  je namenjen medicinskih  sestram/ babicam,  zdravstvenim tehnikom, bolničarjem, negovalcem in drugimi zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi iz različnih področij dela. Seminarske teme zajemajo široko področje odvisnosti kot bolezenskega procesa ter načine in oblike pomoči kljub posledicam. Cilj seminarja je seznanitev zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi s problemi pacientov in družinskih članov ter spoznavanje motivacijskih dejavnikov pri zdravljenju z destigmatizacijo obolelih.

Število udeležencev je omejeno do 30.  Program izobraževanja je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi. 

Programsko/organizacijski odbor: Radojka Kobentar,  Đurđa Sima, Gordana Lokajner

Izobraževanje je namenjeno članom ljubljanskega društva Kotizacije NI!

Prijava preko elektronske prijavnice SPODAJ do 01.09.2019, oziroma do zasedenosti mest (30).

Dodatne informacije Irma Kiprijanović na GSM  041 754 695 ali po elektronski pošti irma.kiprijanovic@gmail.com

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!
Vljudno vabljeni!  

Koordinator:                                                            
Radojka Kobentar, s.r.

Predsednica DMSZBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, s.r.