obiščite nas na Facebook-u

Celostna obravnava pacienta z nevrološkimi obolenji

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Vabi na KLINIČNO POPOLDNE

CELOSTNA  OBRAVNAVA  PACIENTA  Z  NEVROLOŠKIMI  OBOLENJI

ki bo v četrtek 17.10.2019 s pričetkom ob 15.00 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana.

Program:

15.00 - 15.15    
Registracija udeležencev seminarja

15.15 – 15.40     
PARKINSONOVA BOLEZEN, Lidija Ocepek,
                                
15.40 – 16.05    
MULTIPLA SKLEROZA IN NOVEJŠA ZDRAVLJENJA, Nives Matko,  
               
16.05 – 16.30 
MOTNJE MOKRENJA PRI NEVROLOŠKIH PACIENTIH,  Anita Pirečnik Noč

16.30 – 16.55    
NADZOR  PO ENDOVASKULARNEM ZDRAVLJENJU, Matej Lunder

16.55 - 17.10    Odmor  
                      
17.10 – 17:35
MOTNJE POŽIRANJA PRI PACIENTIH Z MOŽGANSKO KAPJO, Nataša Podnar              

17.35 – 18.00 
VLOGA RESPIRATORNE FIZIOTERAPIJE PRI NEVROLOŠKEM PACIENTU, Monika Jeruc Tanšek

18.00 – 18.25 
NAČRTOVANJE ODPUSTA NEVROLOŠKEGA PACIENTA, Tadeja Lovrenčič

18.25 – 19.00 
Razprava in zaključek seminarja, razdelitev potrdil

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Maja Medvešček Smrekar, Maja Vidrih

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice SPODAJ do 10.10.2019, do zasedenosti mest. Število met je omejeno do 30.

Kotizacija za člane DMSBZT NI!
Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni
Koordinatorica kliničnih popoldnevov:             
Maja Vidrih  

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima