obiščite nas na Facebook-u

Življenje - najpomembnejša vrednota

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana -

podružnica Idrija Vabi na KLINIČNO POPOLDNE

ŽIVLJENJE – NAJPOMEMBNEJŠA VREDNOTA,

ki bo v četrtek 23.01.2020 s pričetkom ob 15.30 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana.

Program:

15.30 – 15.45    
Registracija udeležencev seminarja

15.45 -  16.00
Pozdravne besede - Sabina Vihtelič, dipl.m.s.

16.00 – 16.50     
DUŠEVNE STISKE SLOVENCEV - koliko, katere, kje in zakaj?  - Asist. dr. Tina Podlogar, univ.dipl.psih

16.50 – 17.30  
DUŠEVNE STISKE – kako lahko pomagam?  - dr. Špela Hvalec, spec.klin.psih.

17.30 – 17.45
Odmor

17.45 –18.45  
ŽIVLJENJE NAJPOMEMBNEJŠA VREDNOTA  - dr. Alenka Rebula, psihologinja, pesnica, pisateljica

18.45 – 19.00 
Razprava, zaključek seminarja  - Andreja Gruden, dipl.m.s.

19.00 – 19.15 
Razdelitev potrdil

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Sabina Vihtelič, Špela Hvalec, Andreja Gruden, Peter Požun, Đurđa Sima, Nada Sirnik, Gordana Lokajner, in Maja Vidrih.

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice SPODAJ do 17.01.2020, do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30. Kotizacije za člane DMSBZT NI!

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:             
Maja Vidrih    

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima