obiščite nas na Facebook-u

Kakovost in varnost v zdravstvu - Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb - modul licenca

Kakovost in varnost v zdravstvu - Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb - modul licenca

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Četrtek, 20.02.2020 v predavalnici URADNEGA LISTA Dunajska cesta 167, Ljubljana, s pričetkom ob 7.30 uri.

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja.

KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU IN OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB

I. ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI TER KULTURE VARNOSTI

 • Spoznavanje sodobnih pristopov in spoznanja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu – sistemski in procesni pristop
 • spoznavanje pomena kulture varnosti in pomen poročanja varnostnih in drugih zapletov/odklonov
 • spoznavanje vlogo medicinske sestre v procesu nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • spoznavanje orodja za doseganje kakovosti in varnosti
 • poznavanje pomena obvladovanja tveganja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje komunikacije v zdravstvu na vseh ravneh (pacient, medpoklicno komunikacijo)
 • pridobivanje znanja in veščin o vzpostaviti kazalnikov in vodenje ter njihovo stalno izboljševanje v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami
 • razumevanje pomena/koristi notranje in zunanje presoje znanja o notranjih in zunanjih nadzorih in presojah
 • spoznavanje namena in načinov merjenja zadovoljstva uporabnikov in pritožbene poti.

II. OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB

 • spoznavanje sodobnih pristopov in spoznavanje na področju z zdravstvom povezanih okužb,
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in organiziranost področja v skladu z zakonodajo
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb
 • pridobivanje znanja in veščin o temeljnih higienskih postopkih v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami (higiena rok, izolacijski ukrepi)
 • pridobivanje znanja o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici in drugih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah
 • pridobivanje znanje o vodenju in nenehnem izboljševanju kazalnikov na področju z zdravstvom povezanih okužb.

Termin izobraževanja, četrtek, 20.02.2020 v predavalnici "Uradnega lista" Ljubljana, Dunajska 167, s pričetkom ob 7.30 uri. Število udeležencev: 60

Program:

07.30 – 08.00
Registracija udeležencev

08.00 – 08.10
Pozdrav in predstavitev programa - Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

08.10 – 09.50
S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvuTomaž Babnik, Sistematika Tomaž Babnik, s.p.

09.50 – 10.20 ODMOR

10.20 – 11.40
Organizacija na poti do varnostiAndreja Vovk, dipl.m.s., Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

11.40 – 13.10
Preprečevanje okužb v zdravstvu, Mojca Tomažič, dipl.m.s., spec.menedž., Univerzitetni klinični center Ljubljana

13.10 – 13.20 ODMOR

13.20 – 14.05
Predstavitev sistema za obvladovanje tveganj v zdravstveni organizaciji, Jelka Mlakar, viš.med. ses. Univerzitetni klinični center Ljubljana

14.05 – 14.35
Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti, Gordana Lokajner, dipl.m. s, univ. dipl. org.

14.35 – 14.45
Razprava, zaključek izobraževanja

Program je ovrednoten s pedagoškimi in licenčnimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Andreja Vovk, Nada Sirnik

Prijava preko elektronske prijavnice SPODAJ do 14.2.2020 oziroma do zasedenosti mest (60). S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.

Vljudno vabljeni!

Koordinatorica izobraževanja:
Andreja Vovk, dipl. m. s.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, dipl. m. s.

Kako do naslova predavanja?
Dvorana Uradnega lista RS, na Dunajski cesti 167, v Ljubljani (poslovna stavba Rotonda).
 
Z avtomobilom!
Udeleženci seminarja lahko najugodneje parkirate v parkirni hiši Stožice (P+R) ali v parkirni hiši Smelt WTC, nasproti poslovne stavbe Rotonda.
 
Z mestnim avtobusom!
Do poslovne stavbe Rotonda, se lahko pripeljete z mestnim avtobusom št. 6, 8 ali 11.