obiščite nas na Facebook-u

Obravnava bolnikov z obolenjem ščitnice na kliniki za nuklearno medicino (KNM)

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Vabi na KLINIČNO POPOLDNE

OBRAVNAVA BOLNIKOV Z OBOLENJEM ŠČITNICE NA KLINIKI ZA NUKLEARNO MEDICINO (KNM),

ki bo v četrtek 27. 02. 2020 s pričetkom ob 15.00  uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana.

Program:

15.00 – 15.15  
Registracija udeležencev seminarja

15.15 – 15.45     
VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI BOLNIKA NA KNM,  Jerica Zrimšek

15.45 – 16.15    
BOLNIK Z OBOLENJEM ŠČITNICE V AMBULANTNI OBRAVNAVI,  Erika Predalič 

16.15 – 16.45    
BOLNIK Z OBOLENJEM ŠČITNICE V HOSPITALNI OBRAVNAVI,  Mojca Korbun

16.45 – 17.00 
Odmor

17.00 – 17.30  
PREHRANA PRI OBOLENJU ŠČITNICE IN PREDSTAVITEV PRIMERA,  Anita Vek

17.30 – 18.00  
ŠČITNIČNA ORBITOPATIJA,  Marija Maja Vidrih

18.00 – 18.30 
Razprava in zaključek seminarja, razdelitev potrdil - Marija Maja Vidrih

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Jerica Zrimšek  in Marija Maja Vidrih.

Program je  ovrednoten z licenčnimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice SPODAJ do 20.02.2020, oz. do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30.
Kotizacije za člane DMSBZT Ljubljana NI! 

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:             
Marija Maja Vidrih    

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima