obiščite nas na Facebook-u

Sprejem in druženje z upokojenimi jubilantkami

Sprejem in druženje z upokojenimi jubilantkami DMSBZT Ljubljana

02. decembra 2019 je vodstvo Sekcije upokojenih medicinskih sester, z podporo vodstva DMSBZT Ljubljana, v prostorih društva pripravilo srečanje jubilantk, ki so v tem letu dopolnile sedemdeset, osemdeset in devetdeset let. Od dvajsetih jubilantk, ki so članice Zbornice zveza in DMSBZT Ljubljana se je vabilu odzvalo deset jubilantk, druge so  svojo odsotnost opravičile (predvsem zaradi bolezni).

Ob prihodu v prostore društva so izražale veliko veselje nad tem, da niso pozabljene, da so cenjene tudi kot upokojenke in da sta jih vodstvo društva DMSBZT in vodstvo Sekcija upokojenih medicinskih sester povabili na praznovanje njihovih okroglih osebnih jubilejev. Srečanje je bilo zares veselo in prisrčno.

Jubilantke je najprej pozdravila predsednica sekcije Olga Koblar, nakar jim je namenila prisrčen pozdravni nagovor predsednica DMSBZT Ljubljana  Đurđa Sima. Srečanju so prisostvovale poleg članic upravnega odbora sekcije tudi Gordana Lokajner, Irma Kiprijanović in Magda Lorbek dobitnica najvišjega priznanja društva srebrni znak, ki je bil  podeljen novembra 2019.

Srečanje jubilantk1_2019.jpg

Že nekajletna navada je, da jubilantke predstavijo svojo življenjsko pot, službovanje, prijetne in manj prijetne izkušnje pri delu. Delovale so v različnih službah. Slišali smo, kako so morale skozi neštete težke preizkušnje v povojnem času. Vsaka od njih je imela svojo zgodbo, ki smo ji z zanimanjem prisluhnili. Povedale so, da so pogosto organizirale zdravstveno nego tako rekoč iz nič. Ni bilo ustreznih prostorov za delo, ni bilo materialov, zdravil in drugih pripomočkov. Odrejeno jim je bilo, da morajo delati, izvajati in organizirati zdravstveno nego, seveda brez podpore zdravnika ali pomoči drugih. Pri delu so se zanašale na lastno znanje, izkušnje in intuicijo. Delo na terenu je bilo zelo naporno sploh na podeželju. Vasi  oddaljene, prevoza ni bilo, pozimi pa izjemno veliko snega. Nič nas ni ustavilo povedo. So bili trenutki, ko se je zdelo, da ni poti naprej, bil je tudi jok, a trma in delovna zagnanost sta bili močni. Vse povedo, da so se zelo veliko izobraževale, da je bila to nuja za napredek v zdravstveni negi. Z stalnim izobraževanjem so pridobivale nova znanja, samozavest in kompetentnost. Na delovnem mestu so tako lahko napredovale. Nekatere so bile na zelo odgovornih in zahtevnih delovnih mestih,  glavne medicinske sestre in tudi predavateljice na Zdravstveni fakulteti. Na delovnem mestu so bile strokovne in suverene, cilj jim je bil skrb za bolnika. Povedale so, da so bile zelo predane delu, zato je bilo tudi njihovo družinsko življenje večkrat na preizkušnji.
Današnje upokojenke, jubilantke so še vedno aktivne v našem društvu, sledijo napredku v zdravstveni negi, aktivne pa so tudi v lokalnih društvih.

Srečanje jubilantk2_2019.jpg

Srečanje je potekalo ob prijetnem klepetu, obujanju spominov, pogostitvi in obdaritvi z delom likovnic društva. Ob slovesu smo si zaželeli zdravja in veliko lepega v prihajajočem letu in čimprejšnje ponovno druženje.
Veseli smo, da vodstvo društva DMSBZT podpira Sekcijo upokojenih medicinskih sester in srečanje jubilantk.

Fani Poberaj

Srečanje jubilantk3_2019.jpg