obiščite nas na Facebook-u

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - modul licenca

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
vabi na strokovno izobraževanje

»POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE  IN BABIŠKE NEGE«, - modul licenca

ki bo, 03. marca 2020 v predavalnici » Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana.

Strokovni program izobraževanja
torek,  03.03.2020

08.00 – 08.30     
Registracija udeležencev

08.30 – 08.45     
Uvod v seminar - Marina Velepič, viš. med. ses.

08.45 – 10.30    
Etika v zdravstveni in babiški negi - Marina Velepič, viš. med. ses.

10.30 – 10.45    
Odmor

10.45 – 11.25    
Etična odgovornost - mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred.

11.25 - 11.55     
Odmor 

11.55 – 12.40
Izzivi etike v sodobnem medkulturnem okolju - mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred.

12.40 – 12.50     
Razprava - Marina Velepič, viš. med. ses., Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred

12.50 – 13.05    
Odmor

13.05 – 13.45
Etična analiza in etično odločanje - Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

13.45 – 14.45   
Predstavitev etičnih problemov iz prakse - Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

14.45 – 15.00
Evalvacija in zaključek seminarja - Marina Velepič, viš. med. ses., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.     

Splošne informacije
Seminar  je namenjen  medicinskih  sestram, babicam,  zdravstvenim tehnikom  iz različnih področij dela. Program bo izveden v obliki predavanj,  delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih,  pri  razpravi in skupinsko delo.

Število udeležencev je omejeno do 50.

Program izobraževanja je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Programsko/organizacijski odbor: Marina Velepič, Đurđa Sima, Gordana Lokajner.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava preko elektronske prijavnice SPODAJ 24.2.2020 oziroma do zasedenosti mest (50).

Dodatne informacije Irma Kiprijanović na GSM  041 754 695 ali po elektronski pošti irma.kiprijanovic@gmail.com

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!
Vljudno vabljeni!  

Odgovorna za področje etike:                      
Marina Velepič, s.r. 

Predsednica DMSZBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, s.r.

Kako do naslova predavanja?
Dvorana Uradnega lista RS, na Dunajski cesti 167, v Ljubljani (poslovna stavba Rotonda).
 
Z avtomobilom!
Udeleženci seminarja lahko najugodneje parkirate v parkirni hiši Stožice (P+R) ali v parkirni hiši Smelt WTC, nasproti poslovne stavbe Rotonda.
 
Z mestnim avtobusom!
Do poslovne stavbe Rotonda, se lahko pripeljete z mestnim avtobusom št. 6, 8 ali 11.