obiščite nas na Facebook-u

Kaj je disleksija?

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
vabi svoje člane  na klinično popoldne

KAJ JE DISLEKSIJA?

ki bo v četrtek 26. 03. 2020 s pričetkom ob 15.00  uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Program:

15.00 - 15.10
Registracija udeležencev

15.10 - 15.15
Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja, Maja Vidrih

15.15 - 16.30
Kaj je disleksija, kako jo prepoznamo, posebne lastnosti in prednosti oseb z disleksijo, prof. dr. Ana Kranjc

16.30 - 16.50
Odmor

16.50 -  17.40
Zastarel pogled na disleksijo kot ovira razvoja, nova civilizacija potrebuje osebe z disleksijo, prof. dr. Ana Kranjc

17.40 -  18.40
Diskusija, povzetek izobraževanja, prof. dr. Ana Kranjc

18.40 -  18.50
Zaključek in podelitev potrdil, Maja Vidrih
                          
Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, prof. dr. Ana Kranjc, Petra Bališ  in Maja Vidrih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave sprejemamo preko povezav na elektronske prijavnice SPODAJ, do 19.03.2020, oz. do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30.

Kotizacije za člane DMSBZT NI  in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. 

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:             
Maja Vidrih  

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima