obiščite nas na Facebook-u

Psihoze in delo z obolelimi

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
vabi na seminar

PSIHOZE IN DELO Z OBOLELIMI,

ki bo v petek 27. 03. 2020 s pričetkom ob 08.00 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana.

Program:

08.00 – 08.20     
Registracija udeležencev

08.20 – 08.30     
Uvodne besede, dr. Radojka Kobentar

08.30 – 09.15    
Shizofrenija in druge psihoze - znaki, diagnostika in zdravljenje, dr. Silva Demšar, dr.med., spec.psihiatrije

09.15 – 10.00  
Psihoterapevtska obravnava psihoz, dr. Bojana Avguštin Avčin, dr. med., spec. psihiatrije

10.00 – 10.45    
Delovna sposobnost oseb s psihozo, prof. dr. Rok Tavčar, dr. med., spec. psihiatrije

10.45 – 11.15     Odmor

11.15 – 12.00     
Prepoznavanje osebe s psihozo v internistični prvi pomoči – primer iz prakse, Adnan  Selimovič, dipl. zn.

12.00 – 12.45    
Terapevtski odnos in komunikacija z obolelimi za psihozo, Slavica Roljič, mag. zdr.neg.

12.45 – 13.30     
Samostojno življenje oseb s psihozo v skupnosti, Urška Bizilj, dipl. m. s.

13.30 – 14.00    
Podelitev potrdil in zaključek seminarja, dr. Radojka Kobentar.

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam, zdravstvenim tehnikom in drugim sodelavcem  v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja shizofrenije in drugih psihoz ter poglobiti razumevanje oseb s psihozo v kliničnem in izvekliničenm okolju. V obliki predavanj in primerov iz prakse vas bomo seznanili z življenjskimi situacijami in problemi, ki se pojavljajo pri delu z osebami obolelimi za psihozo.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Radojka Kobentar
Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk  pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija za člane DMSBZT  Ljubljana znaša 20,00€ z vključenim DDV (razliko do polne cene, pa krije društvo iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin), za nečlane in ostale člane regijskih društev je kotizacija 40,00€ na udeleženca z vključenim DDV.

Prijave preko povezav na prijavnice SPODAJ do 20. 03. 2020 oziroma do zasedenosti mest (32).

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com 

Vljudno vabljeni

Koordinatorica:                                                                
Dr. Radojka Kobentar

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima